אכיפת החוק כנגד מעמלימי מס - 'דין מוסר' | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [37] העלמת מס לאור ההלכה - חלק ג'

הרב אופיר וולס

כ בחשוון תשע"ח

אכיפת החוק כנגד מעמלימי מס - 'דין מוסר' | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [37] העלמת מס לאור ההלכה - חלק ג'

הרב אופיר וולס

כ בחשוון תשע"ח
תוצאות חיפוש עבור: סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אופיר וולס 53 13324 אכיפת החוק כנגד מעמלימי מס - 'דין מוסר' | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [37] העלמת מס לאור ההלכה - חלק ג' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ בחשוון תשע"ח 1:41:35
אמונה הרב אופיר וולס 53 13299 יעוץ מס וקניה ממעלימי מס | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [36] העלמת מס לאור ההלכה - חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ג בחשוון תשע"ח 1:33:05
אמונה הרב אופיר וולס 53 13269 חיוב תשלומי מיסים ואיסור העלמת מס | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [35] חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ז בחשוון תשע"ח 1:39:55
הלכה הרב אופיר וולס 53 13238 תכנון ובניית ערים ע''פ ההלכה | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [34] סוגיות מוניצפאליות שיעור שני סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ח בתשרי תשע"ח 1:39:20
אמונה הרב אופיר וולס 53 13237 תכנון ובניה בראי חז''ל - היזק ראיה | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [33] סוגיות מוניצאפליות שיעור ראשון סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ז באלול תשע"ז 1:38:20
אמונה הרב אופיר וולס 53 13236 דרך קבלת החלטות בבית המשותף וישובים קטנים | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [32] יסודות הדמוקרטיה על פי התורה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ באלול תשע"ז 1:32:20
אמונה הרב אופיר וולס 53 13141 פעילות משטרתית בשבת במדינה יהודית על פי ההלכה | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [31] סוגיית שמירת שבת במערכות המדינה שיעור שני סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ד באלול תשע"ז 1:42:55
אמונה הרב אופיר וולס 53 13076 הפעלת תחנות כח חשמלית בשבת - חלק א' | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [30] סוגיית שמירת שבת במערכות המדינה שיעור ראשון סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ו באלול תשע"ז 1:06:35
אמונה הרב אופיר וולס 53 13077 הפעלת תחנות כח חשמלית בשבת - חלק ב' | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [30] סוגיית שמירת שבת במערכות המדינה שיעור ראשון סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ו באלול תשע"ז 19:10
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 12840 לשון הרע לתועלת בתקשורת המונים | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [26] סוגיית תקשורת המונים חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"א בסיוון תשע"ז 1:41:50
אמונה הרב אופיר וולס 53 12802 איסור לשון הרע והיתרו על ידי אפי תלתא | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [25] סוגיית תקשורת המונים סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ד בסיוון תשע"ז 1:37:20
אמונה הרב אופיר וולס 53 12749 לא תחנם או קנה מיד עמיתך | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [24] סוגיית ארץ ישראל חלק ד' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ח באייר תשע"ז 1:40:35
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 12706 פתרונות הלכתיים לשמיטה בימינו | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [23] סוגיית ארץ ישראל חלק ג' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ב באייר תשע"ז 1:39:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 12664 קדושת ארץ ישראל, גבולותיה ויציאה ממנה | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [22] סוגיית ארץ ישראל חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ד באייר תשע"ז 1:40:10
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 12677 מצוות העלייה לארץ, ישובה וכיבושה בזמן הזה | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [21] סוגיית ארץ ישראל חלק א', חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ח באייר תשע"ז 45:05
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 12678 מצוות העלייה לארץ, ישובה וכיבושה בזמן הזה | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [21] סוגיית ארץ ישראל חלק א', חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ח באייר תשע"ז 56:15
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 12675 גבולותיה של ארץ ישראל | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [20] סוגיית ארץ ישראל - מבוא - חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר א באייר תשע"ז 38:10
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 12676 גבולותיה של ארץ ישראל | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [20] סוגיית ארץ ישראל - מבוא, חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר א באייר תשע"ז 40:45
אמונה הרב אופיר וולס 53 12510 איסור הפקעת שערים | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [19] סוגיית פיקוח על מחירי השוק חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"א באדר תשע"ז 1:34:15
אמונה הרב אופיר וולס 53 12462 אונאה ומקח טעות כראי ההלכה | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [19] סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ד באדר תשע"ז 1:32:35
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 12221 דיני עבודה - תשלומי שכר העובדים והלנת שכר | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [17] יחסי עובד ומעביד - חלק ד' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ב בטבת תשע"ז 1:40:30
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 12220 פיטורי עובד, הפחתת שכר והרעת תנאים על פי ההלכה | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [16] יחסי עובד ומעביד - חלק ג' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ד בטבת תשע"ז 1:41:10
אמונה הרב אופיר וולס 53 12117 הפרת חוזה העסקה על ידי העובד ועל ידי המעביד | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [15] יחסי עובד ומעביד - חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ז בטבת תשע"ז 1:31:30
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 12061 חיוב התמדת העובד בעבודתו ודין השבתת המשק | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [14] יחסי עובד ומעביד - חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ו בכסלו תשע"ז 1:42:35
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 12222 מומר להכעיס או תינוק שנשבה | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [13] יחסי דתיים וחילוניים - חלק ד' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ב בכסלו תשע"ז 1:37:05
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11959 לפני חילוני לא תיתן מכשול | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [11] יחסי דתיים וחילוניים - חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ח בכסלו תשע"ז 1:37:00
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11908 לפני עיוור לא תתן מכשול | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [10] יחסי דתיים וחילוניים - חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר א בכסלו תשע"ז 1:31:25
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11844 הכל כמנהג המדינה | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [9] דינא דמלכותא דינא - חלק ד' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ג בחשוון תשע"ז 1:42:25
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11806 לתוקפם של חוקי הכנסת - תקנות הקהל | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [8] דינא דמלכותא דינא - חלק ג' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ט"ו בחשוון תשע"ז 1:40:20
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11763 חלות הדין בממשלה הנבחרת על ידי העם ללא סנהדרין ונביא | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [7] דינא דמלכותא דינא - חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ט בחשוון תשע"ז 1:42:00
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11711 תוקפם ההלכתי של חוקי מדינת ישראל | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [6] דינא דמלכותא דינא - חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ב בחשוון תשע"ז 137:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11670 יורד לאומנות חבירו - יסודות המסחר בשוק ארבעת המינים | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [5] סוגיות בסיסיות במסחר - חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ח בתשרי תשע"ז 1:45:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11624 ''עני המהפך בחררה'' | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [4] סוגיות בסיסיות במסחר - חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ו באלול תשע"ו 1:38:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11573 עיון בסוגיית בגיור סימינו | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [3] סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ט באלול תשע"ו 1:41:05
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11545 כח דהיתרא עדיפה - מדיניות הלכתית בנתינת תעודת כשרות על ידי הרבנות הראשית לישראל | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [2] סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ב באלול תשע"ו 1:39:20
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11486 הרבנות הראשית מרא דאתרא | סוגיות בתורה ומדינה (סבב שני) [1] סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ה באלול תשע"ו 1:39:25
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11441 שקיפות וחסינות משפטית באנשי ציבור בכירים | סוגיות בתורה ומדינה [84] סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ז באב תשע"ו 1:27:50
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11403 שקרים, חצאי אמיתות והבטחות שווא בתפקידים ציבוריים ופוליטיים | סוגיות בתורה ומדינה [83] סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ט בתמוז תשע"ו 1:38:30
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11370 שוחד, טובות הנאה ושימוש בפרוטקציות במגזר הציבורי | סוגיות בתורה ומדינה [82] סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ב בתמוז תשע"ו 1:39:10
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11334 נפוטיזם [מינוי קרובים], והראויים להתמנות לתפקידים ציבוריים | סוגיות בתורה ומדינה [81] סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ט"ו בתמוז תשע"ו 1:33:10
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11297 מהות השררה בתפקידים ציבוריים ודרכי המינוי אליהם | סוגיות בתורה ומדינה [80] סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ח בתמוז תשע"ו 1:41:30
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11047 ענישה כנגד סרבני גט בבית הדין הרבני | סוגיות בתורה ומדינה [79] סוגיית מדיניות הענישה בישראל, חלק ד' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ה באייר תשע"ו 1:17:10
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 11015 ענישה בנידוי, חרם, הרחקה וצווי עיכוב יציאה מהארץ | סוגיות בתורה ומדינה [78] סוגיית מדיניות הענישה בישראל, חלק ג' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ח באייר תשע"ו 1:31:25
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10964 בתי הכלא בישראל והחלת עונש המוות | סוגיות בתורה ומדינה [77] סוגיית מדיניות הענישה בישראל, חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י באייר תשע"ו 1:37:30
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10923 ענישה ממונית בדין אזרחי | סוגיות בתורה ומדינה [76] סוגיית מדיניות הענישה בישראל, חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ג באייר תשע"ו 1:30:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10842 איבה ודרכי שלום ביחס ישראל והגויים | סוגיית היחס בין ישראל לעמים [4] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ח באדר ב תשע"ו 1:37:20
אמונה הרב אופיר וולס 53 10829 זכויות המיעוטים במדינת ישראל | סוגיית היחס בין ישראל לעמים [3] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ג באדר ב תשע"ו 1:33:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10779 קבלת תרומות מגויים ומנוצרים ''אוהבי ישראל'' | סוגיית היחס בין ישראל לעמים [2] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ג באדר ב תשע"ו 1:35:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10739 יחסינו לגויים המאמינים בנצרות ובאיסלם | סוגיית היחס בין ישראל לעמים [1] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ז באדר ב תשע"ו 1:30:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10685 הפקעות בעלות והלאמת נכסים על ידי הממשל | יסודות בדיני נזיקין [4] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ל באדר א תשע"ו 1:24:00
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10610 חיוב תשלום על נזקים בעידן הביטוחים | יסודות בדיני נזיקין [3] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ג באדר א תשע"ו 1:28:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10586 חיוב נזקים על רשלנות רפואית | יסודות בדיני נזיקין [2] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ז באדר א תשע"ו 1:38:35
אמונה הרב אופיר וולס 53 10511 חיוב נזקי התעבורה וחוקיה | יסודות בדיני נזיקין [1] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ט באדר א תשע"ו 1:37:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10188 מדיניות בדיקה ואכיפה כלפי פושטי יד ומקבצי נדבות | מדיוניות הרווחה של מדינת ישראל [4] סוגיות בתורה ובמדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ה בטבת תשע"ו 1:27:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10123 מקורות הלכתיים בדבר איסור העליה להר הבית | סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ט בטבת תשע"ו 1:19:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10136 קו העוני וסדרי עדיפויות בחלוקת כספי הצדקה | מדיוניות הרווחה של מדינת ישראל [3] סוגיות בתורה ובמדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ט בטבת תשע"ו 1:36:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 10043 מקומן של עמותות הצדקה והכפיה על הצדקה | מדיוניות הרווחה של מדינת ישראל [2] סוגיות בתורה ובמדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ו בטבת תשע"ו 1:35:35
אמונה כללי 37 9985 הרב שלמה אישון - ריבית, היתר עיסקה ועסקאות כשרות | סוגיות בתורה ובמדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"א בכסלו תשע"ו 1:03:25
אמונה הרב אופיר וולס 53 9994 מעשר כספים - גדרי מצות נתינת צדקה | מדיוניות הרווחה של מדינת ישראל [1] סוגיות בתורה ובמדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ בכסלו תשע"ו 1:28:55
אמונה הרב אופיר וולס 53 9950 דיני תאגידים - יחס ההלכה לחברות בע''מ | סוגיות בתורה ומדינה, מצוות הלוואה חלק ו' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ג בכסלו תשע"ו 1:23:05
אמונה הרב אופיר וולס 53 9899 היתר עיסקא - אודות השימוש הנרחב בה ומשמעותו | סוגיות בתורה ומדינה - מצוות הלוואה חלק ה' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ז בכסלו תשע"ו 1:27:05
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9873 דינים יסודיים בהלכות ריבית בכלכלה מודרנית | סוגיות בתורה ומדינה - מצוות הלוואה חלק ד' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ט בחשוון תשע"ו 1:25:25
אמונה הרב אופיר וולס 53 9792 שמיטת כספים - ההפטר | סוגיות בתורה ומדינה - מצוות הלוואה חלק ג' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ב בחשוון תשע"ו 1:25:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 9759 דיני פרעון חוב וגבייתו על ידי הוצאה לפועל ופשיטת רגל על פי התורה | סוגיות בתורה ומדינה - מצוות הלוואה חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ט"ו בחשוון תשע"ו 1:24:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9710 הקמת הגמחי''ם הלאומים במדינה | סוגיות בתורה ומדינה - מצוות הלוואה חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ז בחשוון תשע"ו 1:27:35
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9708 בירור חובת גיוסם של בני הישיבות לצבא | אתיקה צבאית ויחסים בין לאומים [4] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ח בתשרי תשע"ו 1:41:50
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9627 היתרים הלכתיים בעת לחימה והגדרת המלחמה בעצמויותיה השונות | אתיקה צבאית ויחסים בין לאומים [3] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ו באלול תשע"ה 1:45:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9599 מוסריותה של המלחמה ופגיעה בבלתי מעורבים במהלך מלחמה | אתיקה צבאית ויחסים בין לאומים [2] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ט באלול תשע"ה 1:47:20
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9577 פדיון שבויים בימינו ונוהל חניבעל | אתיקה צבאית ויחסים בין לאומים [1] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ב באלול תשע"ה 1:33:30
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9486 ''דעת תורה''- חובת הציות לת''ח בנושאים תורניים ובנושאים שאינם תורניים | יחסים בין אנשי המעשה לתורה ולמודה [3] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ו באב תשע"ה 1:33:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9446 מצוות לימוד תורה לת''ח ולאנשי המעשה והגדרת תרבות הפנאי ע''פ תורה | יחסים בין אנשי המעשה לתורה ולמודה [2] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ח בתמוז תשע"ה 1:34:20
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9420 קבלת כסף עבור לימוד תורה - תיקצוב עולם התורה ע''י המדינה | יחסים בין אנשי המעשה לתורה ולמודה [1] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"א בתמוז תשע"ה 1:35:50
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9236 תוקפה של התחיבות בע''פ בשטר ובקניין ע''פ התורה | סוגיות בתורה ומדינה, קניין בעולם הכלכלי המודרני - חלק ה' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ט בסיוון תשע"ה 1:34:00
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9184 על הגרלות ועסקי ההימורים במדינת ישראל ע"פ תורה | סוגיות בתורה ומדינה, קניין בעולם הכלכלי המודרני - חלק ד' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ב בסיוון תשע"ה 1:40:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9140 זכויות יוצרים וקניין רוחני | סוגיות בתורה ומדינה, קניין בעולם הכלכלי המודרני - חלק ג' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ד באייר תשע"ה 1:30:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9108 שטרות כסף והמחאות [צ'קים] | סוגיות בתורה ומדינה, קניין בעולם הכלכלי המודרני - חלק ב' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י"ז באייר תשע"ה 1:32:55
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9054 קניין טלפוני, אינטרנט וכרטיסי אשראי| סוגיות בתורה ומדינה, קניין בעולם הכלכלי המודרני - חלק א' סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר י באייר תשע"ה 1:40:45
שבת ומועדים הרב אופיר וולס 53 9036 אמירת הלל ביום העצמאות וביום ירושלים | סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר ג באייר תשע"ה 1:31:40
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 9003 כל כבודה של בת מלך פנימה - בירורים בדבר מקומה של האישה בעולם המודרני | התנהלות תקינה ביחסים בין גברים ונשים [4] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ"ז באדר תשע"ה 1:19:50
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אופיר וולס 53 8972 חברה מעורבת - לכתחילה או בדיעבד, חלק ב' | התנהלות תקינה ביחסים בין גברים ונשים [3] סוגיות בתורה ומדינה סוגיות בתורה ומדינה - הרב אופיר כ באדר תשע"ה 1:30:00
12
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר