אורו של משיח יבסס את אור הטובה הרוחנית | אורות התחיה [73] פס' מט'

הרב יוסף קלנר

כ"ד באדר תשע"ז

אורו של משיח יבסס את אור הטובה הרוחנית | אורות התחיה [73] פס' מט'

הרב יוסף קלנר

כ"ד באדר תשע"ז
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12532 אורו של משיח יבסס את אור הטובה הרוחנית | אורות התחיה [73] פס' מט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 15:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12531 כפירה שהיא הודאה | אורות התחיה [72] פס' מח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ד באדר תשע"ז 57:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12506 התמעטות אור התורה מן השמיים בגלות | אורות התחיה [71] פס' מח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ז באדר תשע"ז 1:12:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12472 ההסברה בדור שלנו צריכה להיות בגדלות | אורות התחיה [70] פס' מז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י באדר תשע"ז 1:07:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12420 מעלתו של הקודש שבחול על הקודש שבקודש | אורות התחיה [69] פס' מו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ג באדר תשע"ז 58:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12367 הרשעים הם השמרים של היין | אורות התחיה [68] פס' מה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ו בשבט תשע"ז 1:05:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12310 מרידות החומר והרוח בזמן חבלי משיח | אורות התחיה [67] פס' מד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ט בשבט תשע"ז 1:13:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12271 תיקונו של משיח - חיבור בין פושעי ישראל לשלמי אמונת ישראל | אורות התחיה [66] פס' מג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ב בשבט תשע"ז 40:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12239 יחס השפעת הלאומיות על היחידים | אורות התחיה [65] פס' מב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ה בשבט תשע"ז 1:12:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12190 בעקבתא דמשיחא נשמות אבודות חוזרות לעם ישראל | אורות התחיה [64] פס' מא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ז בטבת תשע"ז 54:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12185 תחילת תהליך הקץ המגולה הוא תחית החומר | אורות התחיה [63] פס' מ' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ז בטבת תשע"ז 19:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12160 חוכמת הסופרים תסרח בעקבתא דמשיחא | אורות התחיה [61] פס' לח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ בטבת תשע"ז 44:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12161 חוצפת עקבתא דמשיחא מכינה את התיקון הגמור | אורות התחיה [62] פס' לט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ בטבת תשע"ז 17:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12116 הספרות בדור תחייה | אורות התחיה [60] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג בטבת תשע"ז 54:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12069 אימוץ הגוף שמונע מהקודש מרומם את קדושת האומה | אורות התחיה [58] פס' לד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 29:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 12070 בעת העיסוק בגוף נצרכת טהרה יתירה במיוחד בארץ ישראל | אורות התחיה [59] פס' לה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בטבת תשע"ז 49:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11970 אופניה של גאולת ישראל טמון בתוכיותה | אורות התחיה [57] פס' לב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ד בכסלו תשע"ז 34:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11969 גאולת ישראל מתקדמת קמעא קמעא עד להתפרצות אמונתה | אורות התחיה [56] פס' לא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ד בכסלו תשע"ז 38:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11927 איחוד הקדושה והטבע | אורות התחיה [55] אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ז 1:13:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11870 השירה הישראלית מושפעת מתהליך הגאולה של האומה | אורות התחיה [54] אורות התחיה פס' ל' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ט בחשוון תשע"ז 1:12:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11825 ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים | אורות התחיה [35] אורות התחיה פס' כז' - כח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ב בחשוון תשע"ז 1:22:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11775 מצבו של הדור אינו מעיד על שאיפותיו ותפקידנו בחשיפת שאיפת האמת | אורות התחיה [52] אורות התחיה פס' כו' מתוך ספר לאמונת עיתנו אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט"ו בחשוון תשע"ז 1:06:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11732 התפתחות תודעת הגאולה | אורות התחיה [51] אורות התחיה פס' כו' מתוך ספר לאמונת עיתנו אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ח בחשוון תשע"ז 1:15:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11695 ''מאמין הוא העם כולו'' - האם זה עדיין כך? | אורות התחיה [50] אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר א בחשוון תשע"ז 1:27:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11620 אמונת האומה כולה בניצחיות הגאולה השלישית | אורות התחיה [49] אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ג בתשרי תשע"ז 1:01:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11604 בין ציפייה לישועה קרובה לישועה רחוקה | אורות התחיה [48] בין ציפייה לישועה קרובה לישועה רחוקה, אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ה באלול תשע"ו 1:23:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11547 התפתחות חיי ומושגי האמונה של דור הגאולה נובעים מדחיפה אלוקית של תודעה | אורות התחיה [47] אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ח באלול תשע"ו 1:16:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11506 העלמות המסורת וחזרתה לעתיד לבוא | אורות התחיה [46] אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"א באלול תשע"ו 1:27:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11464 היחס המדויק למגרעות העצומות שבדור | אורות התחיה [45] אורות התחיה פס' כו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ד באלול תשע"ו 1:14:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11422 עניינה של שנאת החינם והמחלוקות בישראל חלק ב' | אורות התחיה [44] אורות התחיה פס' כה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו באב תשע"ו 1:02:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11393 עניינה של שנאת החינם והמחלוקות בישראל חלק א' | אורות התחיה [43] אורות התחיה פס' כה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ח בתמוז תשע"ו 1:00:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11375 אהבת האומה מביאה לאהבת התורה | אורות התחיה [41] אורות התחיה פס' כג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"א בתמוז תשע"ו 19:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11376 הרצון להתכלל בכנסת ישראל | אורות התחיה [42] אורות התחיה פס' כד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"א בתמוז תשע"ו 1:02:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11465 התחיה מלקטת את האמוניות אשר התפזרה בין הגויים | אורות התחיה [40] אורות התחיה פס' כב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג בתמוז תשע"ו 1:01:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11286 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם וחושפים את האחדות שבין ישראל לאביהם שבשמיים | אורות התחיה [38] אורות התחיה פס' כא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ז בתמוז תשע"ו 1:02:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11193 שתי סוגי הנשמות המובילות את הגאולה בארץ ישראל | אורות התחיה [37] אורות התחיה פס' יט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ג בסיוון תשע"ו 1:10:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11148 הקודש, האומה והאדם - הדרך הנכונה לשלב ביניהם | אורות התחיה [36] פס' יח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט"ז בסיוון תשע"ו 1:06:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11093 התעלות האומה לאהבה ואמונה | אורות התחיה [34] אורות התחיה פס' יח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ו 33:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11094 שלושה כוחות מתאבקים במחנינו | אורות התחיה [35] אורות התחיה פס' יח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ו 34:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11055 צדיקי ישראל - דגל האמונה והאהבה | אורות התחיה [33] פס' יז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ב בסיוון תשע"ו 1:15:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 11027 האמונה והאהבה - שני הכוחות שמחיים את המציאות | אורות התחיה [32] אורות התחיה פס' יז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ד באייר תשע"ו 1:12:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10991 הדרך שבה משפיע הקודש על המציאות | אורות התחיה [31] אורות התחיה פס' טז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ז באייר תשע"ו 1:17:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10942 עבודת שכלול היחס לנושאי החול והברכה שבחוכמות החול | אורות התחיה [30] אורות התחיה פס' טז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י באייר תשע"ו 1:20:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10890 ערכה של המלאכה והעבודה | אורות התחיה [29] אורות התחיה פס' טז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ג באייר תשע"ו 44:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10849 ערכם של חיי החול והטבע בזמן שמעשי ישראל מתוקנים | אורות התחיה [28] אורות התחיה פס' טו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ז באדר ב תשע"ו 1:28:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10813 חיבור שיחתן של האבות עם תורתן של בנים | אורות התחיה [27] אורות התחיה פס' יד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ באדר ב תשע"ו 1:32:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10777 יפה שיחתן של אבות מתורתן של בנים | אורות התחיה [26] פס' יד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג באדר ב תשע"ו 1:08:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 10713 התאמת האור האלוקי לתפיסת נשמות ישראל שבכל דור | אורות התחיה [25] אורות התחיה פס' יג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו באדר ב תשע"ו 1:26:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10664 הנטיה הלאומית בישראל והשפעתה על הגויים | אורות התחיה [24] אורות התחיה פס' יב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ט באדר א תשע"ו 1:13:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10604 מרכזיותם של הצדיקים כמופיעי הרצון האלוקי | אורות התחיה [23] פס' י' - יא' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ב באדר א תשע"ו 1:21:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10544 תכונת נפשה של כנסת ישראל שונה משל אומות העולם | אורות התחיה [22] אורות התחיה פס' י' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט"ו באדר א תשע"ו 1:19:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10503 צריך לעבוד עבודה גדולה - לגלות את האור והקודש שבאומה | אורות התחיה [21] אורות התחיה פס' ט' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ח באדר א תשע"ו 1:02:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10448 החומר הוא גילוי הרוח | אורות התחיה [20] אורות התחיה פס' ח' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר א באדר א תשע"ו 1:13:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10394 בהתגברות רוח האומה מתגברים חיי העולם | אורות התחיה [19] אורות התחיה פס' ז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ד בשבט תשע"ו 1:02:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10335 חקירת תכונות רוחו של העם | אורות התחיה [18] פס' ז' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ז בשבט תשע"ו 1:14:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10302 היחס בין הנשמה למעשים | אורות התחיה [17] פס' ו' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י בשבט תשע"ו 01:02:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10227 געגועינו לרוממות נרגש המתגלה בקיום המצוות התלויות בארץ | אורות התחיה [16] פס' ה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ג בשבט תשע"ו 1:07:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10164 ערך קיום המצוות בהווה | אורות התחיה [15] פס' ה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ה בטבת תשע"ו 1:09:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10131 הכרת ערכנו העצמי | אורות התחיה [14] פס' ה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ח בטבת תשע"ו 1:15:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10086 שכחת עצמנו היא שכחת גדולתינו | אורות התחיה [13] פס' ה' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"א בטבת תשע"ו 1:19:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 10026 הכהונה - חוד החנית של האנושות | אורות התחיה [12] פס' ד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ד בטבת תשע"ו 1:17:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9978 תפקידם של צדיקי הדור הוא לא רק בבניית קומת הרוח | אורות התחיה [11] פס' ד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ בכסלו תשע"ו 1:05:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 9937 פיתוח הגוף הלאומי יתקיים על ידי ביסוס החסידים יחידי הסגולה | אורות התחיה [10] פס' ד' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר י"ג בכסלו תשע"ו 1:09:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9900 חשיבות העבר והעתיד ביחס להווה בתהליך התחייה | אורות התחיה [9] פס' ג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ו בכסלו תשע"ו 1:14:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9838 שאלת המוסר המוחלט ברורה לעם ישרל לדורותיו | אורות התחיה [8] פס' ג' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ט בחשוון תשע"ו 1:15:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9848 מקור המדע והאומנות בישראל | אורות התחיה [6] פס'ב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ב בחשוון תשע"ו 36:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9751 הגדרת היהדות [והמזון הרוחני המתאים לה] | אורות התחיה [5] פס' ב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ט"ו בחשוון תשע"ו 1:15:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9700 האומות פועלות ע''פ אינסטינקט או שהאינסטינקט דוחף את האומות? | אורות התחיה [4] פס' ב' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ח בחשוון תשע"ו 1:11:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9675 היחס הנכון לאלוקים קיים בעם ישראל | אורות התחיה [3] פס' א' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר א בחשוון תשע"ו 1:26:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9634 הסימפתיה לטוב המוחלט היא הבסיס ליחס הנכון לאלוקים | אורות התחיה [2] פס' א' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר ג בתשרי תשע"ו 1:15:00
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 9632 היחס הנכון אל אלוקים | אורות התחיה [1] פס' א' אורות התחיה [תשע"ו] - הרב קלנר כ"ה באלול תשע"ה 29:05
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
שמחת תורה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש