שמירה על מנהגי בית אבא (אשכנזים וספרדים) | ש''ות הרב אבינר חלק [7]

הרב שלמה אבינר

ז בתשרי תשע"ו

שמירה על מנהגי בית אבא (אשכנזים וספרדים) | ש''ות הרב אבינר חלק [7]

הרב שלמה אבינר

ז בתשרי תשע"ו
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב פנחס עציון 58 12581 תחיית העצמות היבשות וסיפור מפליא על התפילין | שבת חו''מ פסח כללי - הרב פנחס כ בניסן תשע"ז 39:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 10716 הקורבנות - התעלות או סיפוק יצרים | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ הרמב"ן - הרב קשתיאל ז באדר ב תשע"ו 37:30
שבת ומועדים הרב אוהד תירוש 12 9020 איך מתהווה משפחה ? | ערב לימוד לפסח בגבעת שמואל חגים - הרב אוהד ו בניסן תשע"ה 1:06:10
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 5695 "הרחב פיך ואמלהו"- עבודת ליל הסדר וחודש ניסן | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ח באדר תשע"ב 45:05
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13763 הבחירה החופשית בישראל מצד שלמותם | נצח ישראל [79] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר כ"ו באדר תשע"ח 47:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13759 העניין האלוקי חל דווקא במעשים מסוימים | כוזרי [28] מאמר שלישי סע' נ' - נג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר תשע"ח 1:03:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 13751 זמן כניסת השבת | הלכות שבת [31] סימן רסא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ה באדר תשע"ח 36:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13752 עבודת הענווה של פסח | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [9] עמ' לד' - לו' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה באדר תשע"ח 37:55
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13750 אחות, תאומה ואם - שלושה רבדים של קשר בין ישראל לקב''ה | גבורות ה' [88] פרק כג' גבורות ה' - הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ח 38:35
אמונה הרב אוהד תירוש 12 13748 הסבר תודעת הגלות של עם ישראל | כוזרי [50] מאמר שני פס' כג' - כה' כוזרי [תשע"ז] | הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ח 58:10
כתבי הראי"ה הרב אוהד תירוש 12 13749 הפירוד והאחדות - מקום הרע והטוב | אורות התשובה [122] פרק יב' פס' ה' אורות התשובה [תשע"ה] - הרב אוהד כ"ד באדר תשע"ח 40:25
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 13742 ספר איוב [17] ספר איוב - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד באדר תשע"ח 52:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13741 השקפת הפירוד לעומת השקפצ האחדות - השקפת המשיח | אורות הקודש [98] אורות הקודש ב' פס' 'התגלות הכל והטוב הכללי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב באדר תשע"ח 44:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13739 תפקיד ומהות המצוות בחו''ל לעומת ארץ ישראל | אורות ארץ ישראל [9] אורות ארץ ישראל פס' ז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באדר תשע"ח 36:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 13737 אז מה ההבדל בין חטא העגל לכרובים? | פרשת ויקהל פקודי פרשת שבוע ע"פ משך חכמה - הרב קשתיאל כ"א באדר תשע"ח 45:50
הלכה הרב אופיר וולס 53 13743 רחיצה ותספורת לקראת שבת | הלכות שבת [30] סימן רס' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"א באדר תשע"ח 25:30
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 13738 הברכה בשבת תלויה באמת ובשלום הנפשי | פרשת ויקהל פקודי פרשת שבוע - הרב אוהד כ באדר תשע"ח 1:02:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13747 הגלות חורבן האידאה הלאומית | למהלך האידאות [8] למהלך האידאות פרק ד' למהלך האידאות - הרב קלנר [תשע"ח] כ באדר תשע"ח 1:10:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13736 היחס לאנשים חשובים ופשוטים, ומטרת הסייגים | מסכת אבות [27] פרק ג' משניות טז' - יז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ באדר תשע"ח 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13732 השגחה נסתרת והשגחה נגלת בישראל | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [8] עמ' ל' - לד' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ באדר תשע"ח 27:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 13754 צריך שיקומו לדור אנשי חינוך וחזון גדולים | מאמר הדור [16] עמ' קטו' - קטז' מאמר הדור - הרב קלנר [תשע"ח] כ באדר תשע"ח 42:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13733 שמחה אמיתית - שמחה של ענוה | כללי כללי - הרב קשתיאל כ באדר תשע"ח 39:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13757 החיבור עם ישראל - חיבור מוכרח, וישראל הם העלול והעילה | נצח ישראל [78] פרק יא' נצח ישראל - הרב קלנר י"ט באדר תשע"ח 58:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13731 ריבית - התרסה כלפי הנהגת ה' בעולם | דרוש המהר''ל לשבת הגדול [7] עמ' כח' - ל' דרוש המהר"ל לשבת הגדול - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ט באדר תשע"ח 30:55
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
צום גדליה
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש
תפריט תפריט