מה גורם לי להאמין בה' ובתורתו? | מפגשים עם אלוקים [1]

הרב אלי סדן

כ"ג בטבת תש"פ

מה גורם לי להאמין בה' ובתורתו? | מפגשים עם אלוקים [1]

הרב אלי סדן

כ"ג בטבת תש"פ
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אלי סדן 14 15601 מה גורם לי להאמין בה' ובתורתו? | מפגשים עם אלוקים [1] כללי - הרב אלי כ"ג בטבת תש"פ 1:32:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 14359 כיצד ינהג מי שנתקע באמצע הדרך לפני שבת? | הלכות שבת [61] סימן רסו' סע' א' - ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"ג בחשוון תשע"ט 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 13541 ארץ ישראל - הבסיס של האומה הישראלית | אורות ארץ ישראל [1] פתיחה לספר אורות אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ח בטבת תשע"ח 54:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 8829 איך מגבירים את אהבת ארץ ישראל | ערב לימוד לטו' בשבט חגים - הרב קשתיאל י"ג בשבט תשע"ה 52:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 6286 דברי הספד לבעל ''אם הבנים שמחה'' - חיבת ארץ ישראל | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ג 40:45
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15613 יתרון גודל האישיות על פני הדקדוק בפרטים | כללי כללי - הרב קשתיאל ב בשבט תש"פ 33:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15610 לעיתים הרצון שהכל יהיה מושלם עלול דווקא להרוס | מידות ראיה [53] מידת התוכחה ומידת התיקון מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] א בשבט תש"פ 47:00
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15614 מדבר שקר תרחק | מסילת ישרים [48] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] א בשבט תש"פ 33:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 15617 פתיחת פתחי ביוב וסגירתם בשבת | הלכות שבת [151] סימן שח' סע' י' - יא' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר א בשבט תש"פ 24:40
הרב נתנאל אלישיב 26 15609 הרצל פינת הרב קוק | פודקאסט של 'בני דוד' פודקאסט 'בני דוד' כ"ט בטבת תש"פ 41:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15612 תוכחה או נחמה | ספר ישעיהו [50] פרק נט' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט בטבת תש"פ 55:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15611 ידיעת העולם והמציאות באמת היא רק מצד הקודש | אורות הקודש א' [3] עמ' ב' פס' ב' אורות הקודש א' - הרב קשתיאל [תשפ'] כ"ז בטבת תש"פ 55:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15616 הלכות שבת [150] סימן שח' סע' ח' - ט' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ו בטבת תש"פ 23:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15600 רוממות האדם בכוונת במצוות | תניא [59] פרק מ' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בטבת תש"פ 54:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15594 איסור שיחה של גנאי וקלות ראש | חפץ חיים [12] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ה בטבת תש"פ 11:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15597 בניית ממלכה אלוקית בארץ - יחסי הגומלין בין ישראל לקב''ה | כוזרי [17] מאמר ראשון פס' קט' - קיא' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ה בטבת תש"פ 39:55
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15593 כשאתה במשבר אתה לא רואה את העתיד | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד כ"ה בטבת תש"פ 55:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15589 משמעות מכות מצרים והקשרן לשואה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תש"פ 39:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15604 שורשה החיובי של שנאת חינם | אורות ישראל [22] פרק ד' פס ה' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ה בטבת תש"פ 1:18:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15605 המוסר הטבעי היבש | עבודת אלוקים [8] עמ' קמט' - קנ' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] כ"ד בטבת תש"פ 51:50
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15615 חלומות רעים ועין הרע | החיים על פי עין איה [14] ברכות ב' פרק תשיעי פס' מח', סג' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] כ"ד בטבת תש"פ 1:01:45
אמונה הרב אלי סדן 14 15603 יציאת מצרים - הבסיס לאמונה היהודית - שו"ת | מפגשים עם אלוקים [3] כללי - הרב אלי כ"ד בטבת תש"פ 56:25
אמונה הרב אלי סדן 14 15602 יציאת מצרים - הבסיס לאמונה היהודית | מפגשים עם אלוקים [2] כללי - הרב אלי כ"ד בטבת תש"פ 39:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15606 כל הנקודות האידיאליות מוצאות את תיקונן בעולם המוסרי | כוזרי [91] מאמר חמישי סע' כ' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד בטבת תש"פ 46:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15607 לא לעכב את התשובה | אורות התשובה [12] פרק יג סע' ט' י' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר כ"ד בטבת תש"פ 9:45
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה