לימוד תורה - גילוי שם השם בעולם | שיחת פתיחה זמן קיץ

הרב יהודה סדן

א באייר תשע"ז

לימוד תורה - גילוי שם השם בעולם | שיחת פתיחה זמן קיץ

הרב יהודה סדן

א באייר תשע"ז
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15589 משמעות מכות מצרים והקשרן לשואה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תש"פ 39:45
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 15570 היחס אל מדינת ישראל בזמננו | פודקאסט של 'בני דוד' פודקאסט 'בני דוד' כ"ב בטבת תש"פ 43:50
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15571 וכולם באבק לשון הרע - האפור שבחיים | מסילת ישרים [46] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ז בטבת תש"פ 44:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15572 רצון לא מדכאים אלא מכוונים | מידות ראיה [51] הרצון פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תש"פ 45:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15360 הכבוד מביא לגאולה, והסבלנות היא כלי לבניית החיים | מידות הראיה [44] מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ו בחשוון תש"פ 1:08:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 12193 מכות מצרים - התוכחה הנוקבת של אלוקים לאנושות | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ח בטבת תשע"ז 31:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 1668 קווים לדמותו של הרמב"ם כללי - הרב קשתיאל כ"א בטבת תשס"ז 44:00
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15589 משמעות מכות מצרים והקשרן לשואה | פרשת וארא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ה בטבת תש"פ 39:45
הלכה הרב אופיר וולס 53 15584 טלטול חפצים שנזרקו לאשפה בשבת | הלכות שבת [148] סימן שח' סע' ז' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר כ"ג בטבת תש"פ 37:20
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אלי סדן 14 15570 היחס אל מדינת ישראל בזמננו | פודקאסט של 'בני דוד' פודקאסט 'בני דוד' כ"ב בטבת תש"פ 43:50
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 15569 "בית יעקב"- לכל יהודי יש חלק בתורה שבע"פ | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד י"ט בטבת תש"פ 44:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15567 היווצרות עם ישראל מתוך ולא מהחומר | פרשת שמות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל י"ט בטבת תש"פ 38:15
אמונה הרב אלי סדן 14 15587 אמונה היא התכונה של הנשמה | מה זה אמונה? [2] כללי - הרב אלי י"ח בטבת תש"פ 41:45
אמונה הרב אלי סדן 14 15588 אמונה היא התכונה של הנשמה | מה זה אמונה? [3] כללי - הרב אלי י"ח בטבת תש"פ 52:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15576 ההתאמה בין התוכן לתכונה | כוזרי [16] מאמר ראשון פס' קא' - קט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ח בטבת תש"פ 51:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15578 המבט הנכון על אהבת ישראל | אורות ישראל [21] פרק ד' פס ג' - ד' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ח בטבת תש"פ 1:04:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15574 והדרת פני זקן ודיבור חול בבית הכנסת | חפץ חיים [11] עשים ז' - י' שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ח בטבת תש"פ 10:40
אמונה הרב אלי סדן 14 15586 האם אפשר להאמין בצורה ודאית? | מה זה אמונה? [1] כללי - הרב אלי י"ז בטבת תש"פ 19:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15573 חשיבותה של הענווה להנהגה | כללי י"ז בטבת תש"פ 34:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15580 כבדות ההשגה | אורות התשובה [11] פרק יג' סע' ז' - ח' אורות התשובה [תש"פ] | הרב קלנר י"ז בטבת תש"פ 41:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15579 ממלכת כהנים וגוי קדוש | עבודת אלוקים [7] עמ' קמח' - קמט' מאמר עבודת אלוקים - הרב קלנר [תשפ'] י"ז בטבת תש"פ 47:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15581 משאלת ההכרח והבחירה לשאלת הידיעה והבחירה | כוזרי [90] מאמר חמישי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז בטבת תש"פ 50:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 15571 וכולם באבק לשון הרע - האפור שבחיים | מסילת ישרים [46] פרק יא' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ז בטבת תש"פ 44:40
הלכה הרב אופיר וולס 53 15583 טלטול ספרי קודש ומאכלים בשבת | הלכות שבת [147] סימן שח' סע' ד' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ט"ז בטבת תש"פ 30:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15572 רצון לא מדכאים אלא מכוונים | מידות ראיה [51] הרצון פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תש"פ 45:30
כתבי הראי"ה הרב נתנאל אלישיב 26 15552 ההשגחה שבהתפתחות האנושית ומלחמה חיובית | החיים על פי עין איה [13] ברכות ב' פרק שמיני פס' א' ופרק תשיעי פס' יב' החיים על פי עין איה - הרב נתנאל [תש'פ] ט"ו בטבת תש"פ 59:35
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 15543 עבודת הרבנות ומעמדה | פודקאסט של 'בני דוד' ט"ו בטבת תש"פ 42:30
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
כתבי הראי"ה
עבודת אלוקים
</