כוזרי [54] מאמר חמישי פס' י'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ב באדר תשפ"א

כוזרי [54] מאמר חמישי פס' י'

הרב אליעזר קשתיאל

י"ב באדר תשפ"א
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18489 כוזרי [54] מאמר חמישי פס' י' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ב באדר תשפ"א 49:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18488 תורה ומדע | כוזרי [53] מאמר חמישי פס' א-ח כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ה באדר תשפ"א 45:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18487 כוזרי [52] מאמר רביעי פסקה כ"ה כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ט בשבט תשפ"א 33:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 18486 כוזרי [51] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ג בשבט תשפ"א 46:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16264 האותיות שנבראו בהם העולם | כוזרי [50] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ד בשבט תשפ"א 45:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16263 כוזרי [49] מאמר רביעי סע' כד' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ז בשבט תשפ"א 46:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16288 שם אלוקים ושם יקוק- מרכז ההבדל | כוזרי [ ] מאמר רביעי פס' טו' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ב בטבת תשפ"א 1:02:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16287 האם היהדות קרובה יותר לפילוספיה יותר משאר הדתות | כוזרי [] מאמר רביעי פס' י'- טו' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ט"ו בטבת תשפ"א 41:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16210 כוזרי [48] מאמר רביעי כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ט בטבת תשפ"א 1:11:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16187 כוזרי [47] מאמר רביעי פס' ג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] א בטבת תשפ"א 46:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16186 טומאת הדמיון אל מול טהרת הנבואה | כוזרי [46] מאמר רביעי סע' ג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ג בכסלו תשפ"א 1:04:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16185 כוזרי [45] כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ט בכסלו תשפ"א 32:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16184 האמונה באלוקים מתחילה בתכונה הנפשית של עם ישראל | כוזרי [44] מאמר רביעי סע' א'-ג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ב בכסלו תשפ"א 5210
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16183 כוזרי [43] מאמר שלישי סע' סח' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ד בחשוון תשפ"א 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16182 איכות השתלשלות המסורת בישראל | כוזרי [42] מאמר שלישי פס' נ'- סז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ז בחשוון תשפ"א 45:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16286 תשובת החבר להחמרת הקראים בנושא הטומאה | כוזרי [] מאמר שלישי סע' מח' - מט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י בחשוון תשפ"א 40:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16108 התורה עוברת בחיים מדור לדור ואינה רק מילים בספר | כוזרי [41] מאמר שלישי סע' לט' - מח' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ד בחשוון תשפ"א 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16107 הכרחיות התורה שבע"פ והמסורת | כוזרי [40] מאמר שלישי פס' לה' - לט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ה בתשרי תשפ"א 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16083 מהות התפילה היא החזרת השכינה | כוזרי [39] מאמר שלישי יט'- כב' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"א באלול תש"פ 47:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16082 נוכח התפילה והתפילה בציבור מוציאים אותך מהפרטיות | כוזרי [38] מאמר שלישי סע' יט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ג באלול תש"פ 58:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16081 מהות העולם הוא הקשר עם הקב"ה | כוזרי [37] מאמר שלישי פס' יז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ו באלול תש"פ 1:03:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16034 קריאת שמע וברכותיה יוצרים את מעמד הנפש הנכון לפני התפילה | כוזרי [36] מאמר שלישי פס' יז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ח באב תש"פ 01:03:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 16002 הסתכלות של ההשגחה מאפשרת שמחה בטוב וברע | כוזרי [35] מאמר שלישי פס' יא' - טז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] א באב תש"פ 24:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15997 השגחת ה' האמתית אינה איום חיצוני אלא ברכה בכל | כוזרי [34] מאמר שלישי פס' יא' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ג בתמוז תש"פ 48:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15976 כוזרי [33] מאמר שלישי פס' ה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ח בתמוז תש"פ 1:05:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15947 כוזרי [32] כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ה בסיוון תש"פ 55:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15960 בירור תפקידו של החסיד | כוזרי [31] מאמר שלישי פס' א' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ח בסיוון תש"פ 46:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15959 כוזרי [30] סוף מאמר שני כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"א בסיוון תש"פ 1:05:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15930 כוזרי [29] כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ב בסיוון תש"פ 48:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15929 חשיבות השפה העברית | כוזרי [28] מאמר שני סע' סו' - עט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ד באייר תש"פ 50:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15900 הביטויים של ההשגחה דרך דיני הטומאה וטהרה | כוזרי [27] מאמר שני סע' נז' - סה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ז באייר תש"פ 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15899 כוזרי [26] מאמר שני סע' נא' - נו' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י באייר תש"פ 37:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15872 הדרך הנכונה לעבודת ה' מול עבודת שאר הדתות | כוזרי [25] פס' מה' - נ' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ג באייר תש"פ 53:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15854 עם ישראל הלב באיברים | ספר הכוזרי [24] מאמר שני סע' לד' - מד' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ו בניסן תש"פ 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15729 הגוף הקדוש של האומה הישראלית | כוזרי [23] מאמר שני כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ח באדר תש"פ 56:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15701 עבודת הקורבנות - הדלקת האש הפנימית של האדם | כוזרי [22] מאמר שני כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] א באדר תש"פ 39:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15700 הקשר בין השבת לארץ ישראל - קו התאריך | כוזרי [21] מאמר שני כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ד בשבט תש"פ 52:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15665 ארץ ישראל כמקום הנבואה | כוזרי [20] מאמר שני פס' ז' - כ' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ז בשבט תש"פ 57:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15646 שמות ה' - ההבדל בין השמות | כוזרי [19] מאמר שני פס' ב' - ד' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י בשבט תש"פ 53:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15619 ארור מדבר לשון הרע | חפץ חיים [13] כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ג בשבט תש"פ 15:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15618 ייסורים כחלק מעבודת ה' ותהליך הגיור של הכוזרי | כוזרי [18] מאמר ראשון פס' קיא' - מאמר שני פס' ב' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ג בשבט תש"פ 55:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15597 בניית ממלכה אלוקית בארץ - יחסי הגומלין בין ישראל לקב''ה | כוזרי [17] מאמר ראשון פס' קט' - קיא' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ה בטבת תש"פ 39:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15576 ההתאמה בין התוכן לתכונה | כוזרי [16] מאמר ראשון פס' קא' - קט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ח בטבת תש"פ 51:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15548 חלקו של אהרון בחטא העגל | כוזרי [15] מאמר ראשון פס' צז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"א בטבת תש"פ 1:03:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15577 הסברו של ריה"ל לחטא העגל | כוזרי [14] מאמר ראשון פס' צה' - צז' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ד בטבת תש"פ 55:15
אנשי אמונה בעולם המעשה הרב אליעזר קשתיאל 15 15504 מהפכה בעולם - מהאדמה המקוללת אל ארץ נבואה | כוזרי [13] מאמר ראשון פס' צג' - צה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ז בכסלו תש"פ 56:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15503 הריכוז וההכנה הדרושים לשמיעת דבר ה' | כוזרי [12] מאמר ראשון פס' פה' - צא' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ בכסלו תש"פ 53:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15430 אי אפשר לעצור את החיים - אי אפשר לעצור את האמונה | כוזרי [11] מאמר ראשון פס' עט' - פג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ו בכסלו תש"פ 51:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15414 התורה והמדע נמצאים בשני מימדים שונים | כוזרי [10] מאמר ראשון פס' סו' - עט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ט בחשוון תש"פ 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15398 כל מילה בשפת הקודש באה לטהר את המהות הרוחנית | כוזרי [9] מאמר ראשון פס' מז' - סה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ב בחשוון תש"פ 49:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15372 בירור העיקר בבריאה | כוזרי [8] מאמר ראשון פס' מא' - מו' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ט"ו בחשוון תש"פ 55:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15350 הסגולה - המעבר משיעור היסטוריה לשיעור במדעי הטבע | כוזרי [7] מאמר ראשון פס' כה' - מ' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ח בחשוון תש"פ 58:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15327 הקב"ה פונה אליך בצורה כל כך ברורה שצריך להיות עיור בשביל לא להתאהב | כוזרי [6] מאמר ראשון פס' יא' - כב' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] א בחשוון תש"פ 1:05:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15301 בניגוד לשאר הדתות והפילוסוף אנחנו לא גאוותנים ומחליטים עבור אלוקים מי הוא | כוזרי [5] מאמר ראשון פס' ט' - יג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ג בתשרי תש"פ 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15278 שיטת הנצרות - אל תתאמץ להתקרב לאלוקים, הוא יגיע אליך | כוזרי [3] מאמר ראשון פס' ד' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ח באלול תשע"ט 1:05:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15256 מהות הפילוסופיה בעולם - פחד מאלוקים | כוזרי [2] מאמר ראשון פס' א' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"א באלול תשע"ט 59:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15241 החידוש של הספר - יש ממלכה עם קשר לאלוקים ותחילת הפילוסוף | כוזרי [1] מאמר ראשון פס' א - ב' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ד באלול תשע"ט 20:15
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים