חמשת הרצונות של ה' בעולם | מסכת אבות [67] פרק ו' משניות יא' - יב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט באדר א תשע"ט

חמשת הרצונות של ה' בעולם | מסכת אבות [67] פרק ו' משניות יא' - יב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט באדר א תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14828 חמשת הרצונות של ה' בעולם | מסכת אבות [67] פרק ו' משניות יא' - יב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט באדר א תשע"ט 30:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14805 חשיבות השיוך החברתי | מסכת אבות [66] פרק ו' משנה ט' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"א באדר א תשע"ט 22:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14804 שמירה על האיזון במטרות האנושיות | מסכת אבות [65] פרק ו' משנה ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"א באדר א תשע"ט 30:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14785 התורה נותנת חיים | מסכת אבות [64] פרק ו' משניות ו' - ז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו באדר א תשע"ט 26:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14761 חוסר צניעות = טיפשות | מסכת אבות [63] פרק ו' משנה ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח באדר א תשע"ט 51:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14738 סידור הערכים במעגלים החברתיים | מסכת אבות [62] פרק ו' משנה ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] א באדר א תשע"ט 39:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14712 דרכי קניין תורה - לשקוע ולא להתפזר | מסכת אבות [61] פרק ו' משניות ה' - ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ד בשבט תשע"ט 41:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14682 איך קונים תורה? | מסכת אבות [60] פרק ו' משניות ד' - ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז בשבט תשע"ט 43:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14661 כבוד תורה גדול מלימוד תורה | מסכת אבות [59] פרק ו' משנה ב' - ג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י בשבט תשע"ט 43:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14632 המעלות בקניין תורה לשמה | מסכת אבות [58] פרק ו' משנה א' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג בשבט תשע"ט 52:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14612 ההעמקה והעמל בתורה מהפכים את האדם | מסכת אבות [57] פרק ה' משנה כב' - ג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה בטבת תשע"ט 1:00:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14597 שלבי התפתחות האדם על פי גילו | מסכת אבות [56] פרק ה' משנה כא' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח בטבת תשע"ט 44:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14560 עז פנים לגיהנום ובושת פנים לגם עדן | מסכת אבות [55] פרק ה' משנה כ' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"א בטבת תשע"ט 54:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14525 תלמידי אברהם אבינו מול תלמידי בלעם הרשע | מסכת אבות [54] פרק ה' משנה יט' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד בטבת תשע"ט 32:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14524 מחלוקת לשם שמיים | מסכת אבות [53] פרק ה' משניות יז' - יח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ז בכסלו תשע"ט 43:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14503 ארבע מדרגות בסיטואציות שונות בחיים | מסכת אבות [52] פרק ה' משניות יג' - טז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ בכסלו תשע"ט 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14452 שותפות בבניין העולם | מסכת אבות [51] פרק ה' משנה י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ו בכסלו תשע"ט 29:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14423 תרומות ומעשרות - רעב וחלומות אל הקודש | מסכת אבות [50] פרק ה' משנה ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט בחשוון תשע"ט 45:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14422 תכונת הנפש של החכם | מסכת אבות [49] פרק ה' משנה ז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ב בחשוון תשע"ט 49:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14367 התפרטות הקודש אל רבדי החיים | מסכת אבות [48] פרק ה' משניות ב' - ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו בחשוון תשע"ט 31:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14347 העולם הוא רצון אלוקי אחד | מסכת אבות [47] פרק ה' משנה א' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח בחשוון תשע"ט 26:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14301 האם תשובה מועילה לכפרת עוונות? | מסכת אבות [46] פרק ד' משנה כב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג בתשרי תשע"ט 54:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14296 הלימוד תורה של הילדים יותר חשוב מלימוד התורה של המבוגרים | מסכת אבות [44] פרק ד' משנה כ' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו באלול תשע"ח 21:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14282 אין מרצים אדם בשעת כעסו | מסכת אבות [42] פרק ד' משנה יח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח באלול תשע"ח 14:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14281 השאיפות שלנו בעולם הזה הם העולם הבא שלנו | מסכת אבות [41] פרק ד' משנה יז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח באלול תשע"ח 27:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14283 שמחה בהצלחה שלנו ולא בנפילת האויב | מסכת אבות [43] פרק ד' משנה יט' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח באלול תשע"ח 21:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14245 בדרכות ביחס של האדם אל החברה | מסכת אבות [39] פרק ד' משנה טו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"א באלול תשע"ח 46:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14246 העולם הזה דומה לפרוזדור | מסכת אבות [40] פרק ד' משנה טז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"א באלול תשע"ח 15:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14224 הוי גולה למקום תורה | מסכת אבות [38] פרק ד' משנה יד' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד באלול תשע"ח 9:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14223 הכבוד שלך תלוי בכבוד שאתה נותן לאחר | מסכת אבות [37] פרק ד' משנה יג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד באלול תשע"ח 18:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14222 כבוד ויראה זה לא שני הפכים | מסכת אבות [36] פרק ד' משנה יב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד באלול תשע"ח 23:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14164 דיוק בפרטים במצוות ובעברות | מסכת אבות [35] פרק ד' משניות יג' - טו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"א בתמוז תשע"ח 21:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14097 איך התורה נקנת להיות מהותית באדם? | מסכת אבות [34] פרק ד' משניות ט' - י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט בסיוון תשע"ח 53:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14063 אל תיהיה דן יחידי | מסכת אבות [33] פרק ד' משניות ז' - ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ג בסיוון תשע"ח 51:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14007 יחסנו לתורה | מסכת אבות [32] פרק ד' משניות ה' - ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט בסיוון תשע"ח 24:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13979 סבלנות לכל אדם ודבר, שפלות רוח וענווה וחילול ה' | מסכת אבות [31] פרק ד' משניות ג' - ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ב בסיוון תשע"ח 36:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13911 מיהו עשיר ולמי הכבוד? | מסכת אבות [30] פרק ד' משניות א' - ב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ד באייר תשע"ח 38:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13899 מסכת אבות [29] פרק ג' משניות כא' - כג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז באייר תשע"ח 24:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13835 הכל צפוי ונכתב בספר | מסכת אבות [28] פרק ג' משניות יח' - כ' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ז באדר תשע"ח 31:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13736 היחס לאנשים חשובים ופשוטים, ומטרת הסייגים | מסכת אבות [27] פרק ג' משניות טז' - יז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ באדר תשע"ח 36:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13665 יראת חטא בחיים שלנו | מסכת אבות [26] פרק ג' משניות ז' - י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט בשבט תשע"ח 29:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13645 מסכת אבות [25] פרק ג' משניות ה' - ז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו בשבט תשע"ח 13:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 13617 תודעה מלכותית | מסכת אבות [23] פרק ג' משניות א' - ב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח בשבט תשע"ח 30:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13618 תרבות של ליצנות וריק אל מול תרבות יהודית | מסכת אבות [24] פרק ג' משנה ג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח בשבט תשע"ח 41:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13602 מסכת אבות [21] פרק ב' משניות יא', יד' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] א בשבט תשע"ח 15:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13603 מסכת אבות [22] פרק ב' משניות טו', טז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] א בשבט תשע"ח 8:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13534 ממון חברך חביב עליך כשלך | מסכת אבות [20] פרק ב' משנה יז' - יח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ז בטבת תשע"ח 38:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13476 חשיבות השומרים | מסכת אבות [19] פרק ב' משנה י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה בכסלו תשע"ח 38:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13385 האיזון שבתלמידי ריב"ז | מסכת אבות [18] פרק ב' משנה ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד בכסלו תשע"ח 13:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13354 האשליה שבריבוי | מסכת אבות [17] פרק ב' משנה ז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו בחשוון תשע"ח 25:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13353 דקדוק במצוות ואיכות האישיות | מסכת אבות [16] פרק ב' משנה ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ט בחשוון תשע"ח 31:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 13308 עשה רצונך כרצונו ואל תפרוש מן הציבור | מסכת אבות [15] פרק ב' משנה ד' - ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ב בחשוון תשע"ח 24:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13225 נזק הבטלה וברכת העשייה | מסכת אבות [14] פרק ב' משנה ב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ז בתשרי תשע"ח 1:04:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13157 איך יוצרים איזונים בחיים | מסכת אבות [13] פרק ב' משנה א' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ב באלול תשע"ז 42:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13117 לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה | מסכת אבות [12] פרק א' משנה יז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו באלול תשע"ז 48:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13079 היכולת ללמוד ולקבל עזרה כביטוי לענווה | מסכת אבות [11] פרק א' משניות יג' - טז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח באלול תשע"ז 46:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13007 ''חכמים היזהרו בדיברכם'' - שלא ליצור חילול ה' | מסכת אבות [9] פרק א' משנה יא' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג באב תשע"ז 17:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 13008 מידתו של אהרון - שלום | מסכת אבות [10] פרק א' משנה יב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג באב תשע"ז 30:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12952 אנחנו מעדיפים את המלאכה | מסכת אבות [8] פרק א' משנה י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז בתמוז תשע"ז 24:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12951 לא תמיד לסמוך על האינטואיציות | מסכת אבות [7] פרק א' משנה ט' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז בתמוז תשע"ז 45:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12921 אחריות - מתי אדם נכנס לתחום של אחרים ומתי הוא מממש את המחויבות שלו | מסכת אבות [6] פרק א' משנה ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י בתמוז תשע"ז 37:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12891 מה זה מעגל חברתי שלילי ואיך מתרחקים ממנו? | מסכת אבות [5] פרק א' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג בתמוז תשע"ז 1:03:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12873 ''אל תרבה שיחה עם האישה'' | מסכת אבות [3] פרק א' משנה ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו בסיוון תשע"ז 33:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12874 תפקיד החברה | מסכת אבות [4] פרק א' משנה ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ו בסיוון תשע"ז 35:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12834 עבודת ה' מיראה ואהבה | מסכת אבות [1] פרק א' משגיות ג' -ד' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ט בסיוון תשע"ז 41:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 12835 מסכת אבות [1] - חסר מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ב בסיוון תשע"ז
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
1. בראשית
שבת ומועדים