מסילת ישרים 63 פרק כו' מידת הקדושה סוף הספר

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בתמוז תשס"ח

מסילת ישרים 63 פרק כו' מידת הקדושה סוף הספר

הרב אליעזר קשתיאל

י"ט בתמוז תשס"ח
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3052 מסילת ישרים 63 פרק כו' מידת הקדושה סוף הספר מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ט בתמוז תשס"ח 39:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3051 מסילת ישרים 62 פרק כה' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ח בתמוז תשס"ח 49:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3050 מסילת ישרים 61 פרק כד' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ז בתמוז תשס"ח 47:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3049 מסילת ישרים 60 פרק כג' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ט"ז בתמוז תשס"ח 48:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3048 מסילת ישרים 59 פרק כג' בדרכי קנית הענווה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשס"ח 50:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3047 מסילת ישרים 58 פרק כב' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ד בתמוז תשס"ח 50:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3046 מסילת ישרים 57 פרק כב' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשס"ח 53:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3045 מסילת ישרים 56 פרק כב' מידת הענווה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ב בתמוז תשס"ח 50:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3044 מסילת ישרים 55-השיעור חסר מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"א בתמוז תשס"ח 00:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3043 מסילת ישירים 54 פרק כב' מידת הענווה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י בתמוז תשס"ח 46:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3042 מסילת ישרים 53 פרק כא' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ט בתמוז תשס"ח 48:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3041 מסילת ישרים 52 פרק כא' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ח בתמוז תשס"ח 50:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3040 מסילת ישרים 51 פרק כא' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ז בתמוז תשס"ח 33:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3039 מסילת ישרים 50 פרק כ' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ו בתמוז תשס"ח 42:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3038 מסילת ישרים 49 -סוף פרק יט' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ה בתמוז תשס"ח
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3036 מסילת ישרים 48 פרק יט' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ד בתמוז תשס"ח 48:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3035 מסילת ישרים 47 פרק יט' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ג בתמוז תשס"ח 43:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3034 מסילת ישרים 46 פרק יט' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ב בתמוז תשס"ח 44:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3033 מסילת ישרים 45 פרק יט' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל א בתמוז תשס"ח 41:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3032 מסילת ישרים 44 פרק יט' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשס"ח 48:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3031 מסילת ישרים 43 פרק יט' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ח בסיוון תשס"ח 37:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3030 מסילת ישרים 42 פרק יט' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ז בסיוון תשס"ח 41:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 3029 מסילת ישרים 41 פרק יט' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ו בסיוון תשס"ח 39:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2934 מסילת ישרים 40 פרק יט' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשס"ח 45:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2933 מסילת ישרים 39-חסר סוף השיעור מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשס"ח 21:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2932 מסילת ישרים 38 פרק י''ז מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ג בסיוון תשס"ח 52:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2931 מסילת שירים 37 פרק י''ז מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשס"ח 52:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2930 מסילת ישרים 34 פרק ט''ז מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ בסיוון תשס"ח 24:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2929 מסילת ישרים 35 פרק ט''ז טהרה בעבודת ד' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ בסיוון תשס"ח 49:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2927 מסילת ישרים 33 פרקים יד'-טו' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ט בסיוון תשס"ח 59:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2926 מסילת ישרים 32 פרק יד' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשס"ח 58:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2913 מסילת ישרים 31 פרק יג' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשס"ח 58:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2885 מסילת ישרים 29- פרק יג' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשס"ח 45:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2883 מסילת ישרים 30- פרק יג' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ט"ז בסיוון תשס"ח 56:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2884 מסילת ישרים 28 פרק יג' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ט"ו בסיוון תשס"ח 56:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2567 מסילת ישרים 27- (1) פר' יא' חמדת הממון והכבוד השלמה מתשס''ה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשס"ח 59:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2568 מסילת ישרים 27- (2) פרק יב הדרך לנקיות השלמה מתשסה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ד בסיוון תשס"ח 47:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2406 מסילת ישרים 26 פרק יא' קנאה וחמדה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ז בסיוון תשס"ח 43:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2384 מסילת ישרים 25 פרק יא' קנאה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ט באייר תשס"ח 47:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2362 מסילת ישרים 24 פרק יא' כעס מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ב באייר תשס"ח 36:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2302 מסילת ישרים 23 פרק יא' מידות גאווה וכעס מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ט"ו באייר תשס"ח 40:00
הרב אליעזר קשתיאל 15 2342 מסילת ישרים 22 פרק יא' הקדמה למידות +גאווה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ח באייר תשס"ח 39:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2294 מסילת ישרים 21 פרק יא' חילול השם מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל א באייר תשס"ח 53:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2293 מסילת ישרים 20 פרק יא' שנאה בלב ושקרים מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ח באדר ב תשס"ח 53:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2292 מסילת ישרים 19 פרק יא' אונאת דברים יעיצת עצה ולשון הרע. מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ד באדר ב תשס"ח 55:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2148 מסילת ישרים 18 בפרטי מידת הנקיות פרק יא-עריות ומאכלות אסורות מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ז באדר א תשס"ח 48:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2147 מסילת ישרים 17 בפרטי מידת הנקיות פרק יא גזל מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ באדר א תשס"ח 46:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2290 מסילת ישרים 17 בפרטי מידת הנקיות פרק יא גזל מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ באדר א תשס"ח 46:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1937 מסילת ישרים 16 מפסידי הזריזות וביאור מידת הנקיות מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ג באדר א תשס"ח 00:56
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1936 מסילת ישרים 15 פרקים ח' ט' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ו באדר א תשס"ח 00:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1920 מסילת ישרים 14 - חלקי הזריזות מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ט בשבט תשס"ח 00:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1919 מסילת ישרים 13 פרק ו' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשס"ח 00:55
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1918 מסילת ישרים 12 - החברה הרעה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ט"ו בשבט תשס"ח 00:40
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1917 מסילת ישרים 11 - הערה להמון על עומק הדין מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ח בשבט תשס"ח 01:07
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1916 מסילת ישרים 10 - תחילת פרק ד' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ז בטבת תשס"ח 00:59
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1915 מסילת ישרים 9 פרק ג' - חשבון נפש מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ז בכסלו תשס"ח 00:43
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1914 מסילת ישרים 8 - מהו יצר הרע, פרק ב'. מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י בכסלו תשס"ח 00:56
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1600 מסילת ישרים 7 מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ח בחשוון תשס"ח 00:54
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1599 מסילת ישרים 6 מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י בחשוון תשס"ח
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1598 מסילת ישרים 5 מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ג בחשוון תשס"ח
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1573 מסילת ישרים 4 - תחילת פרק א' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ו בתשרי תשס"ח 00:59
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 2928 מסילת ישרים 34 פרק טז' מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל א בתשרי תשס"ח 40:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1572 מסילת ישרים 3 - מושג היראה, סיום הקדמה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל כ"א באלול תשס"ז 00:47
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1570 מסילת ישרים 2 - המשך ההקדמה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל י"ד באלול תשס"ז 00:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 1571 מסילת ישרים 1 - הקדמה מסילת ישרים תשס"ח - הרב קשתיאל ז באלול תשס"ז 00:54
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
שו"ת הרב קשתיאל
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
בראשית
שבת ומועדים