עדכון מבניית חדר האוכל והמטבח

כג' תמוז תשע"ג

עולים מעלה מעלה ...
בשעה טובה בימים אלה מותקנת המעלית הראשונה במוסדות "בני דוד".
המעלית מותקנת בבניין חדר האוכל והמטבח ההולך ונבנה בימים אלו. מטרת המעלית היא להעלות את כל המזון והציוד מקומת הפריקה למטבח החדש.
תמונות להנאתכם מהתקנת המעלית.

              

                     

י' תמוז תשע"ג

אנו עושים מאמצים רבים על מנת לסיים את בנית שלב א' של המטבח וחדר האוכל על מנת שהתלמידים יוכלו להתחיל את שנה"ל הבאה במבנה החדש והמודרני.

בימים אלו אנו עוסקים בריצוף המבנה, בעבודות הגמר והתחלנו ברכישת הציוד למטבח שעתיד להאכיל כ- 500 אנשים מידי יום. אנו מחפשים תורמים ותומכים שיסייעו בידנו להשלים את המבנה.


 
             


תפריט תפריט