ערב הוקרה למשתחררים אדר תשע"ה


ערב משתחררים אדר תשע"ה


ביום חמישי שעבר, כא' אדר, נערך ערב הוקרה למשתחררים ברמת אביב.
הגיעו לערב כ- 25 בוגרים ממחזורים כב' וכג' שהשתחררו בזמן האחרון . הערב נפתח במפגש חברים וארוחת ערב חגיגית, בהמשך שמעו שיחה מחזקת מהרב יגאל, שמעו על התוכניות השונות של הבוגרים מעילי רכז הבוגרים.
כל משתחרר קיבל שי את ספרו של הרב קשתיאל להתחיל מבראשית...
לסיום שמעו את ערן יונגר בוגר ותיק שהקים גרעין ברמת אביב על משימות אידיאלסטיות בצפון תל אביב. להתראות בכנס הבא
בקיץ.


 

תפריט תפריט