מזכירות הקיבוץ הדתי מבקרת ב"בני דוד"

 

                     מזכירות הקיבוץ הדתי ב"בני דוד"

מזכירות הקיבוץ הדתי הגיעה לביקור ב"בני דוד". המזכ"ל נחמיה רפל וכשלושים מחברי המזכירות סיירו בבתי המדרש השונים, וישבו עם הרב אלי באולם אלירז. לסיור התלווה מר יוחנן בן יעקב שבמשך שנים רבות היה ממונה על המכינות במשרד החינוך.

תפריט תפריט