ופרצת - ימה וקדמה... בשעה טובה חתכו את הקיר של הישב"ג

ופרצת - ימה וקדמה ...בשעה טובה חתכו את הקיר של בית המדרש של הישיבה הגבוהה לכבוד הרחבתו


השבוע השלימו עבודה ארוכה של חיתוך הקיר של בית המדרש של הישיבה הגבוהה לקראת ההרחבה.
הקיר נוסר ע"י מסורי ענק והועמס על משאיות, כעת ניתן לראות את בית המדרש לכל אורכו. בתוך שבוע יצקו את קירות ההיקף ולאחר מכן את גג בית המדרש.
המטרה היא השלמת העבודות עד חנוכה הקרוב.

תפריט תפריט