מעבר של הישיבה הגבוהה למשכנם הזמני

                      מעבר של הישיבה הגבוהה למשכנם הזמני

בערב ר"ח אייר העברנו את בית המדרש של הישיבה הגבוהה לאולם חדר האוכל שבנייתו הסתיימה בימים האלה.
ההעברה בוצעה עקב העבודות להרחבת בית המדרש של הישיבה הגבוהה והוספת כיתות לימוד למבנה הקיים.
תלמידי הישיבה הגיעו בצהרי יום שלישי ועד לשעות הערב העבירו את כל הריהוט והספריה.
הרב יהודה סדן, ראש הישיבה, קבע את המזוזה בדלת הכניסה הראשית ואחריו קבעו רבנים נוספים מזוזות בדלתות. אנו מאחלים זמן טוב, פורה ומועיל בזמן הקיץ הבא עלינו לטובה.
ולמחרת יצקנו בשעה טובה את ריצפת קומת בית המדרש.

Main Image
Item 1 of 0
 
  • %D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A6%D7%A4%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%20%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%93%20(3)~1
  • %D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%93%20(1)
  • %D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%93%20(2)
  • %D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%93%20(3)
  • %D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%93%20(3)~1
  • %D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%93%20(4)
  • %D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%93%20(5)
  • %D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%93%20(6)
  • %D7%99%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A6%D7%A4%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%20%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%92%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%93%20(2)~1
תפריט תפריט