מתקרבים לקו סיום בניית חדר האוכל והמטבח

מתקרבים לקו סיום בניית חדר האוכל והמטבח

בשעה טובה הסתיימו עבודות הפיתוח בצד הדרומי של חדר האוכל ובקרוב יחלו עבודות הגינון.
העבודות בחדר האוכל הצפוני שיאוכלס ע"י הישיבה הגבוהה לאחר הפסח, נמשכות במרץ ועומדות לקראת סיום.
עבודות הפיתוח בעיצומן במטרה לסיים אותם עד מועד האיכלוס.
וגנרטור למטבח לשעת חירום הגיע והוצב ליד חדר האוכל.
     

     

     

תפריט תפריט