מזל טוב - "בני דוד" עוברים לירוק
מזל טוב - "בני דוד" עוברים לירוק

בסיוע תרומת ידיד "בני דוד" נרכש רכב תפעולי חשמלי ונכנס לפעולה, בשביל ידידנו היקר אבי מיכאלי. עכשיו נוכל לראות אותו שועט ברחבי עלי, ומחייך לכל עבר. ואל תדאגו גם בחורף הוא ימשיך להיות בחולצה קצרה   -     זהירות נהג חדש
           
                                                                                                                            תפריט תפריט