משרדי "בני דוד" עוברים לבית הקבע
משרדי "בני דוד" עוברים לבית הקבע
לאחר 26 שנים גם משרדי "בני דוד" עוברים ריענון, ובשעה טובה עברנו למשרדים החדשים שנבנו מתחת למטבח ולחדר האוכל.
את המזוזה בחדר ראש הישיבה קבע הרב סדן, ובכניסה למשרדים קבע את המזוזה הרב יגאל לוינשטיין.
הרמנו כוס ברכות וחגגנו יחד את המאורע עם שירת "כי הרבתה טובות אלי..." במסדרון המשרד.
בבניין החדש תוכננו גם מחסנים רחבים ונוחים לאבי מיכאלי איש האחזקה הוותיק והיקר שזכה במקום נוח סוף סוף וקבע את המזוזה בפתחם.


   
    
      
                


תפריט תפריט