ביקור ח"כ ניסן סלומיאנסקי
                             ביקור ח"כ ניסן סלומיאנסקי

ח"כ ויו"ר ועדת הכספים ניסן סולמיאנסקי סייר ב"בני דוד" ביום רביעי [ז' תשרי]. במהלך ביקורו נפגש עם הרב סדן, הרב יגאל והרב אוהד תירוש ושמע על התפתחות המוסדות ועל תוכניות ההמשך המיוחדות המיועדות לבוגרי הצבא.
ניסן סייר בבתי המדרש והדגיש את העוצמות המיוחדות של בתי המדרש של "בני דוד" המחוברות לעולם המעשה.
את הביקור ליווה עוזרו האישי אלדד עוזרי בוגר מחזור יא' של "בני דוד".
ניסן הוזמן להיפגש לאחר החגים עם תלמידי המכינה ולתת להם שיחה על תפקידו כאיש אמונה בראשות ועדת הכספים . וכן יפגש עם תלמידי חי רועי וידון איתם בהתמודדות עם קבלת החלטות של אדם מאמין בתפקיד ציבורי.

               
תפריט תפריט