מציאות הניסים בשיטה השפינוזית | דעת אלוקים [15]

הרב יוסף קלנר

ט בשבט תשע"ט

מציאות הניסים בשיטה השפינוזית | דעת אלוקים [15]

הרב יוסף קלנר

ט בשבט תשע"ט
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15008 הקץ המגולה עדות על האיכות הנשמתית של עם ישראל | פרקי היום בתנך [3] יחזקאל פרק לו' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ד באייר תשע"ט 21:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15010 ההשתחוואה היא אל הדום רגליו של ה' אלוקינו | דעת אלוקים [30] עולת ראיה א' ריא' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג באייר תשע"ט 1:03:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15009 הנפש | כוזרי [70] מאמר חמישי סע' יב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג באייר תשע"ט 58:55
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15007 שלבי הגאולה כש'לא זכו' | פרקי היום בתנך [2] יחזקאל פרק לו' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] י"ז באייר תשע"ט 39:42
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14991 הנפשיות במציאות | כוזרי [69] מאמר חמישי סע' יא - יב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז באייר תשע"ט 53:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14990 הקישור באידיאלים האלוקים לעומת הקישור בעצמו | דעת אלוקים [29] פנקס יג' סע' קנ' - קנא' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ז באייר תשע"ט 52:10
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15006 גאולתן של ישראל קמעא קמעא | פרקי היום בתנך [1] דברים פרק ל' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] י באייר תשע"ט 41:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14969 מה זה יהדות? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י באייר תשע"ט 50:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14992 הדרגת המציאות במבט הפילוסופי | כוזרי [68] מאמר חמישי סע' י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט באייר תשע"ט 1:06:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14966 הפתרון לנטיית העבודה זרה | דעת אלוקים [28] פנקס יג' סע' קמד', קמט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט באייר תשע"ט 35:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14959 הטעות בהתמודדות עם שטף הדעות | זרעונים [27] 'למלחמת הדעות והאמונות' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ג באייר תשע"ט 56:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14960 מטרתה האלוקית של מציאות הכפירה | דעת אלוקים [27] פנקס יג' סע' פט2 דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ב באייר תשע"ט 52:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14930 יציאת מצרים וליל הסדר כחוליה בנצח | פסח, ע'פ עולת ראיה א' עמ' לז' חגים - הרב קלנר כ"ז באדר ב תשע"ט 1:14:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14940 תיבת נח כמשל לעולם הנפש, וסוגית מגדל בבל - הנדסת המציאות על ידי האדם | חומש [26] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ז באדר ב תשע"ט 45:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14920 הסכנה בציור מציאות האלוקות | דעת אלוקים [26] פנקס יג' סע' פט2 דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ו באדר ב תשע"ט 59:05
הרב יוסף קלנר 23 14921 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
הרב יוסף קלנר 23 14922 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
הרב יוסף קלנר 23 14923 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14924 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
הרב יוסף קלנר 23 14945 יציאת מצרים וליל הסדר כחוליה בנצח | פסח, עולת ראיה א' עמ' לז' חגים - הרב קלנר כ"ו באדר ב תשע"ט 1:14:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14902 הקשת | חומש [25] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ באדר ב תשע"ט 31:00
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14881 יחס האדם והבריאה בסוגיית המבול | חומש [24] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ באדר ב תשע"ט 41:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14900 ריפוי מחלת הכפירה | זרעונים [26] סוף 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ באדר ב תשע"ט 1:01:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14901 ריפוי מחלת הכפירה | זרעונים [26] סוף 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ באדר ב תשע"ט 1:01:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14885 אי אפשר לחשוב על עצם של שום דבר ובוודאי לא על העצם האלוקי | דעת אלוקים [25] פנקס יג' סע' עד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ט באדר ב תשע"ט 53:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14884 התמודדות עם טענת ה'מקרה' הפילוסופית | כוזרי [66] מאמר חמישי סע' ה' - ח' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט באדר ב תשע"ט 57:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14876 האידיאל האמונה | זרעונים [25] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ג באדר ב תשע"ט 1:16:05
הרב יוסף קלנר 23 14882 חומש [23] - חסר חומש - הרב קלנר [תשע'ט] י"ג באדר ב תשע"ט
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14883 חומש [23] - חסר חומש - הרב קלנר [תשע'ט] י"ג באדר ב תשע"ט
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14886 דעת אלוקים [24] - חסר דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ב באדר ב תשע"ט
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14868 הגלגלים | כוזרי [65] מאמר חמישי סע' ב' - ד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ב באדר ב תשע"ט 58:45
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14848 התבררות צלם אלוקים שבאדם | חומש [22] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ו באדר ב תשע"ט 21:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14843 נפילת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה | זרעונים [24] 'יסורים ממרקים' עמ' קכז' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ו באדר ב תשע"ט 1:07:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14849 ההבנה רק מצד אור אין סוף | דעת אלוקים [23] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ה באדר ב תשע"ט 1:05:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14844 העליה אל החכמה האלוקית | כוזרי [64] מאמר חמישי סע' ב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה באדר ב תשע"ט 59:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14831 ממשק הנשמה הישראלית עם הגוף העולמי | כוזרי [63] מאמר חמישי סע' א' - ב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ט באדר א תשע"ט 51:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14826 נקודות הטוב שבכפירה | זרעונים [23] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ט באדר א תשע"ט 1:19:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14841 המונתאיזם, הפנתאיזם והפאנאתאיזם ביהדות | דעת אלוקים [22] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ח באדר א תשע"ט 59:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14808 התחיה הרוחנית שבעקבות הכפירה | זרעונים [22] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ב באדר א תשע"ט 1:17:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14813 ידיעות הטבע של חז"ל | כוזרי [62] מאמר רביעי סע' כח' - סוף המאמר כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"א באדר א תשע"ט 1:01:00
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14809 קין - קנאה | חומש [20] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ באדר א תשע"ט 54:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14781 הכפירה גואלת את האדם מאמונתו הקלוקלת | זרעונים [21] 'יסורים ממרקים' עמ' קכו' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט"ו באדר א תשע"ט 1:25:40
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14784 הקשר בין קניינות לשפיכות דמים | חומש [19] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ו באדר א תשע"ט 41:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14783 החכמות הטבעיות המסופקות | כוזרי [61] מאמר רביעי סע' כה' - כז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד באדר א תשע"ט 1:01:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14782 השפינוציזם המזוכך | דעת אלוקים [20] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ד באדר א תשע"ט 1:01:35
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14768 'ויכולו השמים והארץ וכל צבאם' - ענין הנפש אל ה' | חומש [18] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ח באדר א תשע"ט 40:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14765 שחרור האמונה הנמוכה ושימור הנטיה לעצם האלוקי | זרעונים [20] 'יסורים ממרקים' עמ' קכו' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ח באדר א תשע"ט 1:06:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14766 הגבלת המציאות רק למה שאנו רואים בעינינו - זהו שיגעון | דעת אלוקים [19] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ז באדר א תשע"ט 1:01:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14767 ריבוי הדברים במציאות | כוזרי [60] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז באדר א תשע"ט 56:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14728 המניעה מלימודי אמונה | זרעונים [19] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] א באדר א תשע"ט 1:11:35
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14732 מבנה העולם ויציבותו | חומש [17] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] א באדר א תשע"ט 39:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14729 הסתירה בין תפיסת המדע כיום לבין התפיסה השפינוזית | דעת אלוקים [18] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ל בשבט תשע"ט 1:03:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14733 יסוד המים | כוזרי [59] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ל בשבט תשע"ט 53:20
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14706 הבחנת האדם משאר בעלי החיים ונסירת פרצופי האדם כיסוד בכל המציאות | חומש [16] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ד בשבט תשע"ט 50:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14703 הכניעה בפני האלוקות | זרעונים [18] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ד בשבט תשע"ט 1:20:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14705 האחדות שבכל המציאות | כוזרי [58] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג בשבט תשע"ט 57:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14704 'החופש' השפינוזאי | דעת אלוקים [17] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג בשבט תשע"ט 1:07:35
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14693 מי היה האדם הראשון? | חומש [15] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] י"ז בשבט תשע"ט 44:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14684 אלוקיות השפה העברית | כוזרי [57] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז בשבט תשע"ט 58:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14683 התנאים ההיסטוריים להיווצרות השפינוזיות | דעת אלוקים [16] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ז בשבט תשע"ט 53:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14685 כל הצרות שבעולם באות מחוסר דעה ואמונה לא מבוררת | זרעונים [17] עמ' קכה' 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט"ז בשבט תשע"ט 1:07:10
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14677 חטא אדם הראשון - מה בין עץ החיים לעץ הדעת | חומש [14] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] י בשבט תשע"ט 47:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14678 העבודה הזרה אצל מלכי ישראל ושרידי החמכות הטבעיות בישראל | כוזרי [56] מאמר רביעי סע' כג' - כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט בשבט תשע"ט 57:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14658 הפסול במחשבה על אלוקים | זרעונים [16 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט בשבט תשע"ט 1:11:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14659 מציאות הניסים בשיטה השפינוזית | דעת אלוקים [15] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט בשבט תשע"ט 1:05:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14642 הסברות בלימוד אמונה | זרעונים [15] 'יסורים ממרקים' עמ' קכה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ג בשבט תשע"ט 1:24:50
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14636 עץ החיים ועץ הדעת | חומש [13] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ג בשבט תשע"ט 45:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14637 אמונת ישראל גם בעת העבודה הזרה בימי בית ראשון | כוזרי [55] מאמר רביעי סע' כג' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ב בשבט תשע"ט 1:04:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14644 הצורך בשמחה וטוב לבב | מוסר אביך [16] פרק א' סע' ח' מוסר אביך - הרב רביד [תשע"ט] ב בשבט תשע"ט 51:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14619 מבלעדי הידיעה העליונה, כל מושג מביא לידי כפירה | זרעונים [14] 'יסורים ממרקים' עמ' קכד' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ה בטבת תשע"ט 1:16:05
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14608 רדיית האדם בברואים | חומש [12] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ה בטבת תשע"ט 41:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14610 החיסרון העיקרי בשיטת שפינוזה שמגלה את טעותה | דעת אלוקים [14] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ד בטבת תשע"ט 52:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14609 משל הזרע - סוגיית ההשפעה של עם ישראל | כוזרי [54] מאמר רביעי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ד בטבת תשע"ט 1:01:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14582 'אלוקים הוא הטבע' של שפינוזה | דעת אלוקים [13] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ח בטבת תשע"ט 1:02:50
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14602 האדם - תמצית הבריאה | חומש [11] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] י"ח בטבת תשע"ט 42:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14581 המשך ביאור המושגים 'השערה' ו'הגדרה באלוקות' | זרעונים [13] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ח בטבת תשע"ט 1:13:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14583 המעשה הרצוי משמש אצל הפילוסופים רק כאמצעי | כוזרי [53] מאמר רביעי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ז בטבת תשע"ט 59:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14559 הספרה הדתית שבה הופיע שפינוזה | דעת אלוקים [12] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"א בטבת תשע"ט 1:00:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14558 עיקר האמונה - גדלות שלמות אין סוף | זרעונים [12] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"א בטבת תשע"ט 1:17:40
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14563 פלא החיים | חומש [10] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] י"א בטבת תשע"ט 38:10
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר