עיקר האמונה - גדלות שלמות אין סוף | זרעונים [12] 'יסורים ממרקים'

הרב יוסף קלנר

י"א בטבת תשע"ט

עיקר האמונה - גדלות שלמות אין סוף | זרעונים [12] 'יסורים ממרקים'

הרב יוסף קלנר

י"א בטבת תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב יוסף קלנר
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15141 המלכות, הכלליות - לא מובדלת מאף חלק של העם | פרקי היום בתנך [7] זכריה פרק יב', שופטים פרקים יב' - יג' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ז בתמוז תשע"ט 38:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15131 מהותה של כנסת ישראל | אורות ישראל [1] פס' א' - ג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] ז בתמוז תשע"ט 1:13:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15129 מהי סגולתה המיוחדת של כנסת ישראל? | דעת אלוקים [36] עמ' קלה' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ו בתמוז תשע"ט 53:40
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15130 נקודות מחשבתיות בענייני הדת ומבוקשו של המלך | כוזרי [75] מאמר חמישי סע' יח' - יט' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ו בתמוז תשע"ט 1:03:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15097 חיות תורה שבעל פה | זרעונים [35] 'ערך התחיה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ל בסיוון תשע"ט 1:11:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15098 קדמות העולם וחידוש העולם | כוזרי [74] מאמר חמישי סע' יח' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ט בסיוון תשע"ט 54:30
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15096 תוצאותיה של הסחת הדעת האנושית מדעת דרכי ה' | דעת אלוקים [35] עמ' קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ט בסיוון תשע"ט 1:02:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15095 הוצאת שפינוזה מן הכלל | דעת אלוקים [34] עמ' קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ב בסיוון תשע"ט 1:02:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15073 שיבור הצלמים של אברהם אבינו | זרעונים [34] 'ערך התחיה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ב בסיוון תשע"ט 1:12:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15075 כלל ופרט והיחס ביניהם | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בסיוון תשע"ט 13:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15074 מה תשובתנו לתפיסה בדטרמיניסטית, הסוברת שהכל סביב החומר? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י"ז בסיוון תשע"ט 4:45
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15044 גבול ישראל - ביטוי פיזי של המקום בו נמצאת העצמיות הנשמתית של ישראל | פרקי היום בתנך [6] מיכה פרק ד' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ז בסיוון תשע"ט 34:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15059 זרעונים [33] 'נשמת הלאומיות וגופה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט"ז בסיוון תשע"ט 1:21:00
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15052 הספקות ביחס לדעות הפילוסופים | כוזרי [73] מאמר חמישי סע' יג' - יד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ו בסיוון תשע"ט 55:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15036 תוצואותיה של השפינוזיות | דעת אלוקים [33] עמ' קלג' - קלד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ו בסיוון תשע"ט 1:02:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15076 האם היהדות מוסרית? | מושגים ביהדות, חלק ב' מושגים ביהדות - הרב קלנר ט בסיוון תשע"ט 59:20
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15043 הביקורת על מצב החברה | פרקי היום בתנך [5] מיכה פרק ד' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ט בסיוון תשע"ט 33:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15058 הפער בין המוכרח להיות בין האידיאל העליון אל המציאות | זרעונים [32] 'נשמת הלאומיות וגופה' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט בסיוון תשע"ט 1:07:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15037 ירידת הדורות ודעת אלוקים | דעת אלוקים [32] עמ' קלג' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ח בסיוון תשע"ט 50:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15032 כוזרי [72] מאמר חמישי כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ח בסיוון תשע"ט 58:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15057 הפער בין האידיאל לחלותו במציאות | זרעונים [31] סוף 'מלחמת האמונות והדעות' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ב בסיוון תשע"ט 1:11:30
הרב יוסף קלנר 23 15021 תוכחה על מצב ישראל לעומת מצבו התכליתי | פרקי היום בתנך [4] מיכה פרק ד' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ב בסיוון תשע"ט 39:20
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15022 תוכחה על מצב ישראל לעומת מצבו התכליתי | פרקי היום בתנך [4] מיכה פרק ד' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] ב בסיוון תשע"ט 39:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15033 הסכנה הקיימת בעלייה אל הצד העליון של המחשבה האלוקית | דעת אלוקים [32] קבצים מכתי''ק ב' מג' - מד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] א בסיוון תשע"ט 1:05:45
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15031 כוחות הנפש | כוזרי [71] מאמר חמישי סע' יב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] א בסיוון תשע"ט 52:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15056 היהדות היא גזענות | זרעונים [30] זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ד באייר תשע"ט 1:14:50
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15008 הקץ המגולה עדות על האיכות הנשמתית של עם ישראל | פרקי היום בתנך [3] יחזקאל פרק לו' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ד באייר תשע"ט 21:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15010 ההשתחוואה היא אל הדום רגליו של ה' אלוקינו | דעת אלוקים [30] עולת ראיה א' ריא' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ג באייר תשע"ט 1:03:25
אמונה הרב יוסף קלנר 23 15009 הנפש | כוזרי [70] מאמר חמישי סע' יב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ג באייר תשע"ט 58:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 15055 הוודאות שבכלליות | זרעונים [29] 'למלחמת הדעות והאמונות' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ז באייר תשע"ט 1:11:10
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15007 שלבי הגאולה כש'לא זכו' | פרקי היום בתנך [2] יחזקאל פרק לו' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] י"ז באייר תשע"ט 39:42
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14991 הנפשיות במציאות | כוזרי [69] מאמר חמישי סע' יא - יב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט"ז באייר תשע"ט 53:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14990 הקישור באידיאלים האלוקים לעומת הקישור בעצמו | דעת אלוקים [29] פנקס יג' סע' קנ' - קנא' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט"ז באייר תשע"ט 52:10
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 15006 גאולתן של ישראל קמעא קמעא | פרקי היום בתנך [1] דברים פרק ל' פרקי היום בתנ"ך - הרב קלנר [תשע'ט] י באייר תשע"ט 41:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14969 מה זה יהדות? | מושגים ביהדות מושגים ביהדות - הרב קלנר י באייר תשע"ט 50:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14992 הדרגת המציאות במבט הפילוסופי | כוזרי [68] מאמר חמישי סע' י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ט באייר תשע"ט 1:06:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14966 הפתרון לנטיית העבודה זרה | דעת אלוקים [28] פנקס יג' סע' קמד', קמט' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ט באייר תשע"ט 35:55
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14959 הטעות בהתמודדות עם שטף הדעות | זרעונים [27] 'למלחמת הדעות והאמונות' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ג באייר תשע"ט 56:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14960 מטרתה האלוקית של מציאות הכפירה | דעת אלוקים [27] פנקס יג' סע' פט2 דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ב באייר תשע"ט 52:10
שבת ומועדים הרב יוסף קלנר 23 14930 יציאת מצרים וליל הסדר כחוליה בנצח | פסח, ע'פ עולת ראיה א' עמ' לז' חגים - הרב קלנר כ"ז באדר ב תשע"ט 1:14:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14940 תיבת נח כמשל לעולם הנפש, וסוגית מגדל בבל - הנדסת המציאות על ידי האדם | חומש [26] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ"ז באדר ב תשע"ט 45:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14920 הסכנה בציור מציאות האלוקות | דעת אלוקים [26] פנקס יג' סע' פט2 דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ו באדר ב תשע"ט 59:05
הרב יוסף קלנר 23 14921 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
הרב יוסף קלנר 23 14922 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
הרב יוסף קלנר 23 14923 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14924 הקבלת 'ברכי נפשי' למעשה בראשית כמתואר בתורה | כוזרי [67] מאמר חמישי סע' ט' - י' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ו באדר ב תשע"ט 57:15
הרב יוסף קלנר 23 14945 יציאת מצרים וליל הסדר כחוליה בנצח | פסח, עולת ראיה א' עמ' לז' חגים - הרב קלנר כ"ו באדר ב תשע"ט 1:14:25
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14902 הקשת | חומש [25] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ באדר ב תשע"ט 31:00
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14881 יחס האדם והבריאה בסוגיית המבול | חומש [24] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ באדר ב תשע"ט 41:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14900 ריפוי מחלת הכפירה | זרעונים [26] סוף 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ באדר ב תשע"ט 1:01:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14901 ריפוי מחלת הכפירה | זרעונים [26] סוף 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ באדר ב תשע"ט 1:01:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14885 אי אפשר לחשוב על עצם של שום דבר ובוודאי לא על העצם האלוקי | דעת אלוקים [25] פנקס יג' סע' עד' דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ט באדר ב תשע"ט 53:20
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14884 התמודדות עם טענת ה'מקרה' הפילוסופית | כוזרי [66] מאמר חמישי סע' ה' - ח' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ט באדר ב תשע"ט 57:45
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14876 האידיאל האמונה | זרעונים [25] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] י"ג באדר ב תשע"ט 1:16:05
הרב יוסף קלנר 23 14882 חומש [23] - חסר חומש - הרב קלנר [תשע'ט] י"ג באדר ב תשע"ט
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14883 חומש [23] - חסר חומש - הרב קלנר [תשע'ט] י"ג באדר ב תשע"ט
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14886 דעת אלוקים [24] - חסר דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ב באדר ב תשע"ט
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14868 הגלגלים | כוזרי [65] מאמר חמישי סע' ב' - ד' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ב באדר ב תשע"ט 58:45
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14848 התבררות צלם אלוקים שבאדם | חומש [22] פרשת נח חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ו באדר ב תשע"ט 21:50
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14843 נפילת קליפת ההגשמה האחרונה הדקה | זרעונים [24] 'יסורים ממרקים' עמ' קכז' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ו באדר ב תשע"ט 1:07:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14849 ההבנה רק מצד אור אין סוף | דעת אלוקים [23] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ה באדר ב תשע"ט 1:05:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14844 העליה אל החכמה האלוקית | כוזרי [64] מאמר חמישי סע' ב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ה באדר ב תשע"ט 59:35
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14831 ממשק הנשמה הישראלית עם הגוף העולמי | כוזרי [63] מאמר חמישי סע' א' - ב' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"ט באדר א תשע"ט 51:35
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14826 נקודות הטוב שבכפירה | זרעונים [23] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ט באדר א תשע"ט 1:19:30
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14841 המונתאיזם, הפנתאיזם והפאנאתאיזם ביהדות | דעת אלוקים [22] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] כ"ח באדר א תשע"ט 59:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14808 התחיה הרוחנית שבעקבות הכפירה | זרעונים [22] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] כ"ב באדר א תשע"ט 1:17:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14813 ידיעות הטבע של חז"ל | כוזרי [62] מאמר רביעי סע' כח' - סוף המאמר כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] כ"א באדר א תשע"ט 1:01:00
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14809 קין - קנאה | חומש [20] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] כ באדר א תשע"ט 54:20
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14781 הכפירה גואלת את האדם מאמונתו הקלוקלת | זרעונים [21] 'יסורים ממרקים' עמ' קכו' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ט"ו באדר א תשע"ט 1:25:40
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14784 הקשר בין קניינות לשפיכות דמים | חומש [19] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ט"ו באדר א תשע"ט 41:10
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14783 החכמות הטבעיות המסופקות | כוזרי [61] מאמר רביעי סע' כה' - כז' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] י"ד באדר א תשע"ט 1:01:05
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14782 השפינוציזם המזוכך | דעת אלוקים [20] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] י"ד באדר א תשע"ט 1:01:35
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14768 'ויכולו השמים והארץ וכל צבאם' - ענין הנפש אל ה' | חומש [18] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ח באדר א תשע"ט 40:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14765 שחרור האמונה הנמוכה ושימור הנטיה לעצם האלוקי | זרעונים [20] 'יסורים ממרקים' עמ' קכו' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ח באדר א תשע"ט 1:06:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14766 הגבלת המציאות רק למה שאנו רואים בעינינו - זהו שיגעון | דעת אלוקים [19] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ז באדר א תשע"ט 1:01:15
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14767 ריבוי הדברים במציאות | כוזרי [60] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז באדר א תשע"ט 56:40
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14728 המניעה מלימודי אמונה | זרעונים [19] 'יסורים ממרקים' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] א באדר א תשע"ט 1:11:35
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14732 מבנה העולם ויציבותו | חומש [17] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] א באדר א תשע"ט 39:10
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14729 הסתירה בין תפיסת המדע כיום לבין התפיסה השפינוזית | דעת אלוקים [18] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ל בשבט תשע"ט 1:03:50
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14733 יסוד המים | כוזרי [59] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ל בשבט תשע"ט 53:20
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול