שתי סוגי הקליפות | תניא [41] פרק כד'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ב בתמוז תשע"ט

שתי סוגי הקליפות | תניא [41] פרק כד'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ב בתמוז תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15430 אי אפשר לעצור את החיים - אי אפשר לעצור את האמונה | כוזרי [11] מאמר ראשון פס' עט' - פג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ו בכסלו תש"פ 51:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15425 פחדנות | מידות ראיה [48] מידת הפחדנות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בכסלו תש"פ 57:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15424 מי הוא מבקש הנחמה? | ספר ישעיהו [43] פרק נא' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בכסלו תש"פ 57:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15420 התכללות באלוקות על ידי עשיית המצוות | תניא [52] פרק לו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ל בחשוון תש"פ 37:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15426 צריך לחשוב לפני שפועלים ולא למהר | פרשת תולדות פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ל בחשוון תש"פ 38:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15413 המרגל בחברו | חפץ חיים [5] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ט בחשוון תש"פ 16:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15414 התורה והמדע נמצאים בשני מימדים שונים | כוזרי [10] מאמר ראשון פס' סו' - עט' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ט בחשוון תש"פ 49:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15415 השבת - מהותנו הלאומית | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ח בחשוון תש"פ 44:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15412 הפחד מהמצוות והמחשבה החופשית | מידות ראיה [47] מידת הפחדנות מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז בחשוון תש"פ 58:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15397 'מהרו בניך מהרסיך ומחרביך ממך יצאו' | ספר ישעיהו [42] פרקים מט' - נ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בחשוון תש"פ 49:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15396 ביטחון בה' | פרשת חיי שרה פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל כ"ג בחשוון תש"פ 38:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15401 התבטלות התמידית של הבינוני על ידי עשיית במצוות | תניא [51] פרקים לד' - לה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בחשוון תש"פ 1:06:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15398 כל מילה בשפת הקודש באה לטהר את המהות הרוחנית | כוזרי [9] מאמר ראשון פס' מז' - סה' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] כ"ב בחשוון תש"פ 49:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15394 לשון הרע - האחיזה בשפיכות דמים | שמירת הלשון [4] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ב בחשוון תש"פ 9:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15395 אברהם יצחק ויעקב - איזון בין רוויה וצמאון בעבודת ה' | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"א בחשוון תש"פ 32:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15399 שמונה פרקים [14] שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"א בחשוון תש"פ 1:01:20
הרב אליעזר קשתיאל 15 15400 שמונה פרקים [14] שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"א בחשוון תש"פ 1:01:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15390 השגת הענווה ויתרונותיה | מידות ראיה [46] מידת הענוה פס' ו' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ בחשוון תש"פ 54:05
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15387 ישעיהו בנבואה אישית | ספר ישעיהו [41] פרק מט' פס' א' - י' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בחשוון תש"פ 29:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15391 גאולת ישראל - התקדמות הדרגתית ופתאומית | אורות הקודש [157] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ז בחשוון תש"פ 32:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15392 עם ישראל חי מעל רצף הזמן | אורות התחיה [13] עמ' נה' - נו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בחשוון תש"פ 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15371 הרחבת הדעת - השמחה בהתפתחות | תניא [50] פרקים לג' - לד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בחשוון תש"פ 41:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15366 זריזות והתלהטות במצוות ועבודת ה' | פרשת וירא פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט"ז בחשוון תש"פ 39:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15372 בירור העיקר בבריאה | כוזרי [8] מאמר ראשון פס' מא' - מו' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ט"ו בחשוון תש"פ 55:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15373 תירוצו של היצר נגד שמירת הלשון | שמירת הלשון [3] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט"ו בחשוון תש"פ 16:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15375 תיקון המידות על ידי שבירה לקיצוניות הנגדית | שמונה פרקים [13] פרק ד' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ד בחשוון תש"פ 1:02:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15376 האדם העניו חי תמיד בתודעת שליחות | מידות ראיה [45] מידת הענוה פס' א'- ד' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג בחשוון תש"פ 49:55
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15374 משמעות הבחירה והגאולה המובטחת | ספר ישעיהו [40] פרק מח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בחשוון תש"פ 46:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15358 גאולת המחשבה - תהליך תיקון העולם הרוחני | אורות הקודש [156] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י בחשוון תש"פ 32:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15377 הבעיה כשהקודש משרת את החול | פרשת לך לך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י בחשוון תש"פ 18:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15359 ישראל שונים לחלוטין מכל אומה אחרת | אורות התחיה [12] עמ' נה' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בחשוון תש"פ 53:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15361 הדרך להתמודדות עם הקליפה | תניא [49] פרק לג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט בחשוון תש"פ 1:00:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15349 ממלכת כהנים וגוי קדוש! | פרשת לך לך פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ט בחשוון תש"פ 40:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15350 הסגולה - המעבר משיעור היסטוריה לשיעור במדעי הטבע | כוזרי [7] מאמר ראשון פס' כה' - מ' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ח בחשוון תש"פ 58:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15351 לשון הרע - דיבור שלילי המשפיע על העולם | שמירת הלשון [2] הקדמת הספר שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ח בחשוון תש"פ 11:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15340 הדרך לתקן ולאזן את המידות | שמונה פרקים [12] פרק ד' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ז בחשוון תש"פ 54:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15360 הכבוד מביא לגאולה, והסבלנות היא כלי לבניית החיים | מידות הראיה [44] מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ו בחשוון תש"פ 1:08:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15333 התמוטטות מלכות בבל | ספר ישעיהו [39] פרקים מה' - מז' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה בחשוון תש"פ 51:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15341 גאולת הרצון והתחדשות האדם כביטוי לגאולה השלמה | אורות הקודש [155] עמ' תקסה' פס' לד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג בחשוון תש"פ 49:35
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15346 מה קורה לחברה שהמכנה המשותף שלה הוא הנמוך ביותר? | פרשת נח פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ג בחשוון תש"פ 11:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15342 עניין הכהונה בישראל | אורות התחיה [11] עמ' נד' סע' ד' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בחשוון תש"פ 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15331 אהבת ושנאת עצמו ואחרים | תניא [48] פרק לב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב בחשוון תש"פ 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15327 הקב"ה פונה אליך בצורה כל כך ברורה שצריך להיות עיור בשביל לא להתאהב | כוזרי [6] מאמר ראשון פס' יא' - כב' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] א בחשוון תש"פ 1:05:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15328 לשון הרע היא יסוד שלילת קבלת השפע האלוקי | שמירת הלשון [1] הקדמת הספר שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] א בחשוון תש"פ 13:35
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15318 סוכת דוד - כמה טבעית וקרובה לגאולה | ערב לימוד ליל הושענא רבא חגים - הרב קשתיאל כ"א בתשרי תש"פ 44:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15325 המודעות לבחירה החפשית וגבולתיה | מגילת קהלת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ט בתשרי תש"פ 17:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15312 מה לבושה ולסוכה | סוכות חגים - הרב קשתיאל י"ז בתשרי תש"פ 45:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15324 הנסיון שענני הכבוד והסוכה מעמידים בפנינו | פרשת האזינו וסוכות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"ב בתשרי תש"פ 12:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15309 היראה - השורש לכפרה ולאחדות ישראל | יום כיפור חגים - הרב קשתיאל ד בתשרי תש"פ 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15322 הריחוק מה' כביטוי לניצוץ היוצר געגוע וכיסופים | תניא [47] פרק לא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בתשרי תש"פ 38:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15301 בניגוד לשאר הדתות והפילוסוף אנחנו לא גאוותנים ומחליטים עבור אלוקים מי הוא | כוזרי [5] מאמר ראשון פס' ט' - יג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ג בתשרי תש"פ 39:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15321 גאולת העולם מעמל ההווה לרוממות והתעלות העתיד | אורות הקודש [154] עמ' תקסג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז באלול תשע"ט 40:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15320 הראיה הלאומית יוצרת סבלנות ומפתחת את הכוחות באומה | אורות התחיה [10] כ"ז באלול תשע"ט 42:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15303 מידת העצבות | תניא [46] פרקים כט' - לא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו באלול תשע"ט 28:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15295 כורש | ספר ישעיהו [38] פרק מה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באלול תשע"ט 51:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15294 החיי החברה יונקים את מגמתם מערכי הנצח והנבואה | אורות הקודש [153] עמ' תקסא' פס' לב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ באלול תשע"ט 1:11:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15293 הטוב האלוקי צריך להוביל את ההתפתחות החומרית | אורות התחיה [9] עמ' נב' פס ג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ באלול תשע"ט 30:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15283 חשיבותה של הראשית | ראש השנה חגים - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ט 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15285 כדי להתפלל בלי מחסומים האדם צריך לתקן את המודע והתת מודע | תניא [45] פרק כט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט באלול תשע"ט 31:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15279 'מלך פורץ לו גדר' - לשבור את הכללים של החיים | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ט 42:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15284 סוד הנסירה - שכל וטבע | אורות ישראל [8] פרק א' פס' יג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ח באלול תשע"ט 1:13:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15278 שיטת הנצרות - אל תתאמץ להתקרב לאלוקים, הוא יגיע אליך | כוזרי [3] מאמר ראשון פס' ד' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ח באלול תשע"ט 1:05:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15282 הכבוד להתעסק בפנים וחשיבות הכבוד | ‏‏מידות ראיה [43] מידת הכבוד פס' ה' - ז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באלול תשע"ט 48:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15275 הטבע הישראלי | אורות התחיה [8] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באלול תשע"ט 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15276 המגמות הארוכות בסיבוך העולם הזה | אורות הקודש [152] עמ' תקס' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ט 43:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15266 סוגיית המעמד העצמי - איך אני רואה את עצמי | תניא [44] פרק כט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב באלול תשע"ט 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15256 מהות הפילוסופיה בעולם - פחד מאלוקים | כוזרי [2] מאמר ראשון פס' א' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"א באלול תשע"ט 59:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15260 האיזון בין זרימת החיים וניהולם | שמונה פרקים [11] פרק ד' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] י באלול תשע"ט 58:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15259 אדם אחר הוא אף פעם לא נושא שיחה | שמירת הלשון [17] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט באלול תשע"ט 7:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15261 תאוות הכבוד - יצירת השפעה שהיא לא קיימת | ‏‏מידות ראיה [42] מידת הכבוד פס' ב' ב- ג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באלול תשע"ט 1:06:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15253 ביטחון מוחלט של ישראל בהקב''ה | ספר ישעיהו [36] פרק מג' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באלול תשע"ט 55:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15249 היהדות היא עניין לאומי, טבעי ולא אישי | אורות התחיה [7] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו באלול תשע"ט 29:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15250 הרצון לתיקון והחופש שבאדם נובעים מהמקור האלוקי | אורות הקודש [151] עמ' תקנט' סע' כט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו באלול תשע"ט 47:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15243 ארבע אבות נזיקין כנגד ארבע מידות רעות שבאדם | כללי כללי - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ט 36:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15241 החידוש של הספר - יש ממלכה עם קשר לאלוקים ותחילת הפילוסוף | כוזרי [1] מאמר ראשון פס' א - ב' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ד באלול תשע"ט 20:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15251 מטרת קיום המצוות - הכוונה לתכונה האלוקית | שמונה פרקים [10] פרק ג' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ג באלול תשע"ט 1:03:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15240 אהבה - הדרך שלנו להתכונן באלול | שיחת פתיחה כללי - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ט 15:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15239 כדי להתלבן צריך להתרחק מלבן הארמי | שמירת הלשון [16] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ב באלול תשע"ט 9:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15246 משמעות נתינת הכבוד לדבר | ‏‏מידות ראיה [41] מידת הכבוד מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באלול תשע"ט 56:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15225 היהדות היא לאומית בטבע שלה | אורות התחיה [6] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באב תשע"ט 37:20
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול