לאהוב את המחלוקת כשהיא לשם שמים | שמירת הלשון [9]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א בסיוון תשע"ט

לאהוב את המחלוקת כשהיא לשם שמים | שמירת הלשון [9]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"א בסיוון תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15312 מה לבושה ולסוכה | סוכות חגים - הרב קשתיאל י"ז בתשרי תש"פ 45:00
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15309 היראה - השורש לכפרה ולאחדות ישראל | יום כיפור חגים - הרב קשתיאל ד בתשרי תש"פ 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15301 בניגוד לשאר הדתות והפילוסוף אנחנו לא גאוותנים ומחליטים עבור אלוקים מי הוא | כוזרי [5] מאמר ראשון פס' ט' - יג' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ג בתשרי תש"פ 39:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15303 מידת העצבות | תניא [46] פרקים כט' - לא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו באלול תשע"ט 28:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15295 כורש | ספר ישעיהו [38] פרק מה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב באלול תשע"ט 51:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15294 החיי החברה יונקים את מגמתם מערכי הנצח והנבואה | אורות הקודש [153] עמ' תקסא' פס' לב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ באלול תשע"ט 1:11:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15293 הטוב האלוקי צריך להוביל את ההתפתחות החומרית | אורות התחיה [9] עמ' נב' פס ג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ באלול תשע"ט 30:45
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15283 חשיבותה של הראשית | ראש השנה חגים - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ט 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15285 כדי להתפלל בלי מחסומים האדם צריך לתקן את המודע והתת מודע | תניא [45] פרק כט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט באלול תשע"ט 31:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15279 'מלך פורץ לו גדר' - לשבור את הכללים של החיים | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ט באלול תשע"ט 42:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15284 סוד הנסירה - שכל וטבע | אורות ישראל [8] פרק א' פס' יג' אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ח באלול תשע"ט 1:13:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15278 שיטת הנצרות - אל תתאמץ להתקרב לאלוקים, הוא יגיע אליך | כוזרי [3] מאמר ראשון פס' ד' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"ח באלול תשע"ט 1:05:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15282 הכבוד להתעסק בפנים וחשיבות הכבוד | ‏‏מידות ראיה [43] מידת הכבוד פס' ה' - ז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באלול תשע"ט 48:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15275 הטבע הישראלי | אורות התחיה [8] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג באלול תשע"ט 33:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15276 המגמות הארוכות בסיבוך העולם הזה | אורות הקודש [152] עמ' תקס' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג באלול תשע"ט 43:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15266 סוגיית המעמד העצמי - איך אני רואה את עצמי | תניא [44] פרק כט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב באלול תשע"ט 40:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15256 מהות הפילוסופיה בעולם - פחד מאלוקים | כוזרי [2] מאמר ראשון פס' א' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] י"א באלול תשע"ט 59:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15260 האיזון בין זרימת החיים וניהולם | שמונה פרקים [11] פרק ד' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] י באלול תשע"ט 58:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15259 אדם אחר הוא אף פעם לא נושא שיחה | שמירת הלשון [17] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט באלול תשע"ט 7:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15261 תאוות הכבוד - יצירת השפעה שהיא לא קיימת | ‏‏מידות ראיה [42] מידת הכבוד פס' ב' ב- ג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באלול תשע"ט 1:06:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15253 ביטחון מוחלט של ישראל בהקב''ה | ספר ישעיהו [36] פרק מג' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באלול תשע"ט 55:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15249 היהדות היא עניין לאומי, טבעי ולא אישי | אורות התחיה [7] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו באלול תשע"ט 29:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15250 הרצון לתיקון והחופש שבאדם נובעים מהמקור האלוקי | אורות הקודש [151] עמ' תקנט' סע' כט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו באלול תשע"ט 47:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15243 ארבע אבות נזיקין כנגד ארבע מידות רעות שבאדם | כללי כללי - הרב קשתיאל ה באלול תשע"ט 36:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15241 החידוש של הספר - יש ממלכה עם קשר לאלוקים ותחילת הפילוסוף | כוזרי [1] מאמר ראשון פס' א - ב' כוזרי - הרב קשתיאל [תש'פ] ד באלול תשע"ט 20:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15251 מטרת קיום המצוות - הכוונה לתכונה האלוקית | שמונה פרקים [10] פרק ג' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ג באלול תשע"ט 1:03:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15240 אהבה - הדרך שלנו להתכונן באלול | שיחת פתיחה כללי - הרב קשתיאל ב באלול תשע"ט 15:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15239 כדי להתלבן צריך להתרחק מלבן הארמי | שמירת הלשון [16] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ב באלול תשע"ט 9:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15246 משמעות נתינת הכבוד לדבר | ‏‏מידות ראיה [41] מידת הכבוד מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באלול תשע"ט 56:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15225 היהדות היא לאומית בטבע שלה | אורות התחיה [6] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באב תשע"ט 37:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15226 מגמת בריאת העולם - לדעת את ה' | אורות הקודש [150] עמ' תקנז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח באב תשע"ט 51:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15219 ההתמודדות עם העצבות הרוחנית והרהורי העברה | תניא [43] פרק כו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז באב תשע"ט 48:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15237 תיקון הרצון הוא המטרה העקרית של המצוות | שמונה פרקים [9] פרק ג' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ה באב תשע"ט 32:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15212 לשון הרע היא התנגדות לתורה | שמירת הלשון [15] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ד באב תשע"ט 15:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15229 שני סוגי הכעס והפתרון לכעס - הרחבת המציאות | ‏‏מידות ראיה [40 מידת הכעס מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד באב תשע"ט 44:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15195 הגבולות ועניינם בבירור הזהות | פרשת מסעי פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשע"ט 45:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15213 הדרך להתגבר על העברות והמלחמה בעצבות ובעצלות | תניא [42] פרקים כה' - כו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ט בתמוז תשע"ט 1:01:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15236 שמונה פרקים [8] שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ח בתמוז תשע"ט 54:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15211 שורשיה של העין הרעה | נתיב עין טובה [2] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ט 43:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15186 השפעת היראה הגדולה על העולם הרוחני והמעשי | ‏‏מידות ראיה [39] מידת היראה פס' יח' - יט' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בתמוז תשע"ט 38:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15185 לשון הרע שכבר פורסם - מותר ומיותר | שמירת הלשון [14] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ו בתמוז תשע"ט 9:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15184 המשך נבואות הנחמה של ישעיהו | ספר ישעיהו [35] פרק מב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בתמוז תשע"ט 51:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15182 במישור הלאומי הטבע והאינסטינקט חזקים יותר מהבחירה | אורות התחיה [5] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בתמוז תשע"ט 24:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15183 ההתקדמות בפרטים חושפת ומגלה את המגמה הכללית | אורות הקודש [149] עמ' תקנה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשע"ט 35:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15176 שמו של האדם זה מה הוא מוכן למסור את נפשו עליו | פרשת מטות פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ט 36:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15181 שתי סוגי הקליפות | תניא [41] פרק כד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב בתמוז תשע"ט 1:10:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15153 הגדרת תפקידו האמיתי של השכל | שמונה פרקים [7] פרק א' - חלקי הנפש שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"א בתמוז תשע"ט 58:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15174 עין טובה היא האמונה | נתיב עין טובה [1] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ט 36:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15173 על מנת לדבר על מישהו צריך סיבה טובה | שמירת הלשון [13] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ בתמוז תשע"ט 25:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15156 יראת חטא - יכולת ההשפעה על המעגלים הקרובים | ‏‏מידות ראיה [38] מידת היראה פס' טז' - יז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בתמוז תשע"ט 49:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15161 מטרת של תחיית ישראל - שינוי תפיסת הלאומיות | אורות התחיה [4] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בתמוז תשע"ט 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15155 סוד ההשגחה מתגלה על ידי לימוד התורה | אורות הקודש [148] פס' 'רז ההשגחה' עמ' תקנא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט"ז בתמוז תשע"ט 39:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15154 הכנת הכלים | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ט 31:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15149 מצוות ותורה - גילוי האור בעולם וביטויו במציאות | תניא [40] פרק כג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ו בתמוז תשע"ט 1:00:02
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15148 חטא אדם הראשון - השפלת השכל באדם | שמונה פרקים [6] פרק א' - חלקי הנפש שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ד בתמוז תשע"ט 1:00:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15169 יסוד הגאולה בישראל | אורות ישראל [2] אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ד בתמוז תשע"ט 1:17:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15144 האוזנים - מרכז החיים | נתיב השתיקה [3] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ט 59:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15142 שערים ליראה וירידה לפרטים | ‏‏מידות ראיה [37] מידת היראה פס' יג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בתמוז תשע"ט 51:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15207 ספר ישעיהו [34] פרק מא' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בתמוז תשע"ט 1:04:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15136 המטרה והשאיפה הלאומית - לעשות טוב לכל | אורות התחיה [3] פס' א' עמ' מח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בתמוז תשע"ט 17:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15138 לימוד תורה וידע נרחב מחייב מידות טובות | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 44:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15192 לימוד תורה וידע נרחב מחייבים מידות טובות | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 44:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15135 מצד האמת האלוקית ההשגחה הפרטית כלולה בהשגחה הכללית | אורות הקודש [147] עמ' תקמט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 1:05:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15133 שלוש המהויות של עם ישראל על פי ברכותיו של בלעם | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 42:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15134 תחושת היישות - עבודה זרה | תניא [39] פרק כב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח בתמוז תשע"ט 55:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15137 דימויים מעולם החי כמעוררי הרצון | שמונה פרקים [5] פרק א' - חלקי הנפש שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ז בתמוז תשע"ט 52:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15126 הדיבור והשתיקה מאפיינים את אישיותו של האדם | נתיב השתיקה [2] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ט 52:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15118 נזקי יראת השמים כשהיא מעוותת | ‏‏מידות ראיה [36] מידת היראה פס' י' - יא' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בתמוז תשע"ט 57:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15119 המבט הכפול על הגאולה | ספר ישעיהו [33] פרק מ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בתמוז תשע"ט 51:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15124 ​הטהרה - תחילת ההכנות לקראת הכניסה לארץ | פרשת חקת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ט 14:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15116 בהסתכלות עמוקה על תורת ההתפתחות נפגשים עם עיקרון ההתעלות | אורות הקודש [146] עמ' תקמז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ט 58:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15117 הלאומיות הישראלית משכללת את היחס לאלוקים | אורות התחיה [2] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בתמוז תשע"ט 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15106 ביטול המציאות כלפי הקב''ה | תניא [38] פרקים כ' - כא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] א בתמוז תשע"ט 55:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15104 הצרה כשהדמיון מוביל את החיים | שמונה פרקים [4] פרק א' - חלקי הנפש שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ל בסיוון תשע"ט 1:05:30
הרב אליעזר קשתיאל 15 15101 חשיבות השתיקה ואיזונה | נתיב השתיקה [1] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ט 1:00:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15102 חשיבות השתיקה ואיזונה | נתיב השתיקה [1] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ט 1:00:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15105 הסיגים שבתחילת הופעת יראת השמים ותפקידם | ‏‏מידות ראיה [35] מידת היראה פס' ח - ט' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ח בסיוון תשע"ט 50:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15107 לשון הרע על ציבור | שמירת הלשון [10] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ח בסיוון תשע"ט 12:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15083 תחילת נבואות הנחמה | ספר ישעיהו [32] פרק מ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בסיוון תשע"ט 49:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15099 החידוש של עם ישראל - לאומיות מאמינה | אורות התחיה [1] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בסיוון תשע"ט 25:15
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול