שמירת הלשון [1]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ז באדר א תשע"ט

שמירת הלשון [1]

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ז באדר א תשע"ט
לקבלת כל התוצאות
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15212 לשון הרע היא התנגדות לתורה | שמירת הלשון [15] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ד באב תשע"ט 15:40
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15195 הגבולות ועניינם בבירור הזהות | פרשת מסעי פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ט בתמוז תשע"ט 45:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15213 הדרך להתגבר על העברות והמלחמה בעצבות ובעצלות | תניא [42] פרקים כה' - כו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ט בתמוז תשע"ט 1:01:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15211 שורשיה של העין הרעה | נתיב עין טובה [2] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ז בתמוז תשע"ט 43:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15186 השפעת היראה הגדולה על העולם הרוחני והמעשי | ‏‏מידות ראיה [39] מידת היראה פס' יח' - יט' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בתמוז תשע"ט 38:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15185 לשון הרע שכבר פורסם - מותר ומיותר | שמירת הלשון [14] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ו בתמוז תשע"ט 9:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15184 המשך נבואות הנחמה של ישעיהו | ספר ישעיהו [35] פרק מב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בתמוז תשע"ט 51:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15182 במישור הלאומי הטבע והאינסטינקט חזקים יותר מהבחירה | אורות התחיה [5] פס' ב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ג בתמוז תשע"ט 24:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15183 ההתקדמות בפרטים חושפת ומגלה את המגמה הכללית | אורות הקודש [149] עמ' תקנה' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ג בתמוז תשע"ט 35:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15176 שמו של האדם זה מה הוא מוכן למסור את נפשו עליו | פרשת מטות פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ב בתמוז תשע"ט 36:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15181 שתי סוגי הקליפות | תניא [41] פרק כד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב בתמוז תשע"ט 1:10:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15153 הגדרת תפקידו האמיתי של השכל | שמונה פרקים [7] פרק א' - חלקי הנפש שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"א בתמוז תשע"ט 58:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15174 עין טובה היא האמונה | נתיב עין טובה [1] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ בתמוז תשע"ט 36:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15173 על מנת לדבר על מישהו צריך סיבה טובה | שמירת הלשון [13] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ בתמוז תשע"ט 25:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15156 יראת חטא - יכולת ההשפעה על המעגלים הקרובים | ‏‏מידות ראיה [38] מידת היראה פס' טז' - יז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בתמוז תשע"ט 49:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15161 מטרת של תחיית ישראל - שינוי תפיסת הלאומיות | אורות התחיה [4] אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ז בתמוז תשע"ט 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15155 סוד ההשגחה מתגלה על ידי לימוד התורה | אורות הקודש [148] פס' 'רז ההשגחה' עמ' תקנא' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט"ז בתמוז תשע"ט 39:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15154 הכנת הכלים | פרשת פנחס פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ט"ו בתמוז תשע"ט 31:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15149 מצוות ותורה - גילוי האור בעולם וביטויו במציאות | תניא [40] פרק כג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ו בתמוז תשע"ט 1:00:02
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15148 חטא אדם הראשון - השפלת השכל באדם | שמונה פרקים [6] פרק א' - חלקי הנפש שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] י"ד בתמוז תשע"ט 1:00:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15169 יסוד הגאולה בישראל | אורות ישראל [2] אורות ישראל - הרב קלנר [תשע'ט] י"ד בתמוז תשע"ט 1:17:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15144 האוזנים - מרכז החיים | נתיב השתיקה [3] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ג בתמוז תשע"ט 59:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15142 שערים ליראה וירידה לפרטים | ‏‏מידות ראיה [37] מידת היראה פס' יג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בתמוז תשע"ט 51:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15207 ספר ישעיהו [34] פרק מא' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בתמוז תשע"ט 1:04:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15136 המטרה והשאיפה הלאומית - לעשות טוב לכל | אורות התחיה [3] פס' א' עמ' מח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט בתמוז תשע"ט 17:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15138 לימוד תורה וידע נרחב מחייב מידות טובות | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 44:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15192 לימוד תורה וידע נרחב מחייבים מידות טובות | פרשת בלק פרשת שבוע (מכינה) - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 44:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15135 מצד האמת האלוקית ההשגחה הפרטית כלולה בהשגחה הכללית | אורות הקודש [147] עמ' תקמט' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 1:05:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15133 שלוש המהויות של עם ישראל על פי ברכותיו של בלעם | פרשת בלק פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ח בתמוז תשע"ט 42:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15134 תחושת היישות - עבודה זרה | תניא [39] פרק כב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח בתמוז תשע"ט 55:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15137 דימויים מעולם החי כמעוררי הרצון | שמונה פרקים [5] פרק א' - חלקי הנפש שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ז בתמוז תשע"ט 52:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15126 הדיבור והשתיקה מאפיינים את אישיותו של האדם | נתיב השתיקה [2] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה בתמוז תשע"ט 52:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15118 נזקי יראת השמים כשהיא מעוותת | ‏‏מידות ראיה [36] מידת היראה פס' י' - יא' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בתמוז תשע"ט 57:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15119 המבט הכפול על הגאולה | ספר ישעיהו [33] פרק מ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בתמוז תשע"ט 51:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15124 ​הטהרה - תחילת ההכנות לקראת הכניסה לארץ | פרשת חקת פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ט 14:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15116 בהסתכלות עמוקה על תורת ההתפתחות נפגשים עם עיקרון ההתעלות | אורות הקודש [146] עמ' תקמז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ב בתמוז תשע"ט 58:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15117 הלאומיות הישראלית משכללת את היחס לאלוקים | אורות התחיה [2] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ב בתמוז תשע"ט 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15106 ביטול המציאות כלפי הקב''ה | תניא [38] פרקים כ' - כא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] א בתמוז תשע"ט 55:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15104 הצרה כשהדמיון מוביל את החיים | שמונה פרקים [4] פרק א' - חלקי הנפש שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ל בסיוון תשע"ט 1:05:30
הרב אליעזר קשתיאל 15 15101 חשיבות השתיקה ואיזונה | נתיב השתיקה [1] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ט 1:00:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15102 חשיבות השתיקה ואיזונה | נתיב השתיקה [1] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ט בסיוון תשע"ט 1:00:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15105 הסיגים שבתחילת הופעת יראת השמים ותפקידם | ‏‏מידות ראיה [35] מידת היראה פס' ח - ט' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ח בסיוון תשע"ט 50:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15107 לשון הרע על ציבור | שמירת הלשון [10] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ח בסיוון תשע"ט 12:35
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15083 תחילת נבואות הנחמה | ספר ישעיהו [32] פרק מ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בסיוון תשע"ט 49:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15099 החידוש של עם ישראל - לאומיות מאמינה | אורות התחיה [1] פס' א' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ה בסיוון תשע"ט 25:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15103 תפיסת הרמב"ם - ההשגחה היא איחוד האמונה | אורות הקודש [145] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ה בסיוון תשע"ט 58:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15114 האהבה המסותרת בלב היהודי לכלל החיים ולה' | תניא [37] פרק יט' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ד בסיוון תשע"ט 55:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15193 השיויון בין מחנה כהונה למחנה לוויה | פרשת קרח פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ד בסיוון תשע"ט 37:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15072 היכולת של כח המדמה לעבוד על האדם | שמונה פרקים [3] פרק א' - חלקי הנפש שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ב בסיוון תשע"ט 57:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15100 קיום מצוות ה' לשמה | נתיב אהבת ה' [7] פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ב בסיוון תשע"ט 42:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15066 יראת העונש - הפחד של האדם מהעונש שהוא יעניש את עצמו | ‏‏מידות ראיה [34] מידת היראה פס' ה - ז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א בסיוון תשע"ט 54:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15060 לאהוב את המחלוקת כשהיא לשם שמים | שמירת הלשון [9] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"א בסיוון תשע"ט 16:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15070 התפתחות השכל האנושי היא הבסיס להופעת הטוב | אורות הקודש [144] עמ' תקמד' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ח בסיוון תשע"ט 1:02:05
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15035 חטא המרגלים - חוסר הבנת מעלת הארץ | פרשת שלח פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י"ז בסיוון תשע"ט 34:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15061 מה נותן לך כבוד? | מסילת ישרים [27] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ז בסיוון תשע"ט 31:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15054 ‏‏‏‏תניא [36] פרק יז' - יח' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ז בסיוון תשע"ט 50:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15065 האם הנפש היא אחת? | שמונה פרקים [2] פרק א' שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט"ז בסיוון תשע"ט 1:00:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 15045 תפילתו של חזקיהו | ספר ישעיהו [31] פרק לח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בסיוון תשע"ט 35:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15048 היחס להתפתחות האנושות מתוך בחירה חופשית | אורות הקודש [143] עמ' תקמג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ט 48:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15042 השלום הטבעי ינצח את החילוק והפירוד | אורות ישראל ותחייתו [32] פס' לא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"א בסיוון תשע"ט 23:15
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15087 פרשת בהעלותך פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל י"א בסיוון תשע"ט 12:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15053 החידוש של חב"ד - דילוג עבודת הלב | ‏‏‏‏תניא [35] פרק טז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י בסיוון תשע"ט 40:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15046 למסע מתוקן יוצאים ממבט של חסד | פרשת בהעלותך פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ט 36:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 15011 למסע מתוקן יוצאים ממבט של חסד | פרשת בהעלותך פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י בסיוון תשע"ט
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15064 מבוא לספר | שמונה פרקים [1] שמונה פרקים - הרב קשתיאל [תשע'ט] ט בסיוון תשע"ט 45:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15030 קידוש ה' בחיים | נתיב אהבת ה' [6] פרק ב' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ח בסיוון תשע"ט 50:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15015 עין טובה ולדון לכף זכות | שמירת הלשון [8] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ז בסיוון תשע"ט 15:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15025 רוממות היראה ותפקיד היראה הנמוכה | ‏‏מידות ראיה [33] מידת היראה פס' ב' - ג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז בסיוון תשע"ט 52:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15120 סיפור לשון הרע בפני שלושה אנשים | שמירת הלשון [11] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] ה בסיוון תשע"ט 28:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15047 תורת ההתפתחות יעודה בהשתלשלות הדרגת תורת הסוד | אורות הקודש [142] עמ' תקלח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ד בסיוון תשע"ט 36:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15019 תחיית ישראל דורשת את ביטוי כל הכוחות כולם | אורות ישראל ותחייתו [31] פס' ל' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ד בסיוון תשע"ט 24:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15023 הכבוד יכול להיות החסם המרכזי של האדם | מסילת ישרים [26] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ג בסיוון תשע"ט 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15013 עבודת הבינוני | ‏‏‏‏תניא [34] פרקים יד' - טו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ג בסיוון תשע"ט 49:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 15029 ההבדל בין אהבה ליראה | נתיב אהבת ה' [5] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל א בסיוון תשע"ט 49:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 15014 הדיבור יוצר עולמות | שמירת הלשון [7] שמירת הלשון - הרב קשתיאל [תשע'ט] כ"ט באייר תשע"ט 14:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15024 יראה - מידת נפש של חיפוש גדול | ‏‏מידות ראיה [32] מידת היראה פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ט באייר תשע"ט 45:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 15086 אסור להפריט את המרכז הרוחני שלנו - ירושלים | יום ירושלים חגים - הרב קשתיאל כ"ז באייר תשע"ט 17:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15020 אליהו הנביא כמחדד את הטבע ולא את הבחירה | אורות ישראל ותחייתו [30] פס' כח' - כט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באייר תשע"ט 39:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 15012 מהותם של השינויים העיקריים במחשבה ובתפיסה האנושית | אורות הקודש [141] עמ' תקלח' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ו באייר תשע"ט 40:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14994 הבינוני מצטרף למידתו של יעקב - אמת | ‏‏‏‏תניא [33] פרקים יג' - יד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה באייר תשע"ט 42:20
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
כל הזכויות שמורות למוסדות בני דוד - עלי. הדברים המובאים בהרצאות נאמרים במסגרת שיח פורה ומפרה בבית המדרש כחלק מלימוד עיוני, על מנת להבין את מכלול הדברים יש להאזין לכלל השיעור. אין להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהקטע דנן ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול