הצדיקים רואים את הנהגת ה' בכל חלקי המציאות | אורות ישראל ותחייתו [17] פס' יג'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ז בטבת תשע"ט

הצדיקים רואים את הנהגת ה' בכל חלקי המציאות | אורות ישראל ותחייתו [17] פס' יג'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ז בטבת תשע"ט
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14861 היראה מתלמיד חכם - הדרך אל הקב''ה | נתיב יראת ה' [9] פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשע"ט 45:15
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14863 ניצוץ מהגאולה שם נזכה לעושר ללא גבול | פורים חגים - הרב קשתיאל י"ב באדר ב תשע"ט 38:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14855 ספר ישעיהו [25] פרקים כט' - ל' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר ב תשע"ט 54:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14856 התעלות העולם העליון היא בחינת שעשוע למרות שבאמת אינו חסר | אורות הקודש [136] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח באדר ב תשע"ט 1:02:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14853 יחד עם ההדרכה הכללית צריך גם הדרכה פרטית המביאה נחת ושלום | אורות ישראל ותחייתו [25] פס' כג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח באדר ב תשע"ט 27:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14862 עבודת הנפש של קורבן המנחות | פרשת ויקרא פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ח באדר ב תשע"ט 15:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14854 גאווה - לחלק לעצמך ציונים | מסילת ישרים [22] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז באדר ב תשע"ט 45:50
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14847 המנחות - החזרת מנוחת הנפש | פרשת ויקרא פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ז באדר ב תשע"ט 36:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14837 ספר ישעיהו [24] ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר ב תשע"ט 47:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14839 הגשת האלוקות תמיד תופיע בצורה שבורה, בשניים שהם אחד | אורות הקודש [135] עמ' תקכז' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל א באדר ב תשע"ט 42:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14836 הפליאה הגדולה שבהתאמת תרבות הקודש | אורות ישראל ותחייתו [24] פס' כ' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א באדר ב תשע"ט 23:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14835 הכוונה לשם שמיים היא הטהרה | פרשת פקודי פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ט 30:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14832 הסכנה ממקומות שבהם הקודש לא נמצא בחיים | תניא [27] פרק ו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ל באדר א תשע"ט 54:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14833 סוד קבלת התפילות של אסתר - התבטלות לגדול הדור | כללי כללי - הרב קשתיאל ל באדר א תשע"ט 12:05
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14828 חמשת הרצונות של ה' בעולם | מסכת אבות [67] פרק ו' משניות יא' - יב' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט באדר א תשע"ט 30:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14829 למה הגמרא נכתבה גם בארמית? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ט באדר א תשע"ט 13:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14820 התורה ויראת השמיים משלימות אחת את השניה | נתיב יראת ה' [8] פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ח באדר א תשע"ט 45:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14817 אל תהיה מיוחד | מידות ראיה [25] מידת הגאוה פס' יד' - יז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ז באדר א תשע"ט 52:20
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14838 נבואת נחמה או נקמה? | ספר ישעיהו [23] פרק כז' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו באדר א תשע"ט 35:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14816 השבירה הקודמת לתיקון מאפשרת קבלת הטוב האלוקי | אורות הקודש [134] אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ד באדר א תשע"ט 50:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14812 דקדוק בפרטים ובקיום המצוות | מסילת ישרים [21] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג באדר א תשע"ט 38:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14811 הרצון של העם לכפר על חטא העגל | פרשת ויקהל פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ג באדר א תשע"ט 32:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14807 המהפך שיוצר לימוד התורה | תניא [26] פרק ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב באדר א תשע"ט 49:25
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14805 חשיבות השיוך החברתי | מסכת אבות [66] פרק ו' משנה ט' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"א באדר א תשע"ט 22:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14818 יפה יראת ה' מאהבת תורה | נתיב יראת ה' [7] פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"א באדר א תשע"ט 42:35
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14804 שמירה על האיזון במטרות האנושיות | מסכת אבות [65] פרק ו' משנה ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"א באדר א תשע"ט 30:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14800 הגאווה כמקור להתנשאות, אהבת העולם וארץ ישראל | מידות ראיה [24] מידת הגאוה פס' ו' - יג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ באדר א תשע"ט 47:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14794 אמת - עמוד העולם, ותשומת לב לחילול ה' על ידי מעשינו | מסילת ישרים [20] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באדר א תשע"ט 34:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14791 בלי הקיום המעשי של התורה והמצוות המידות והפוטנציאל שלנו לא יתממשו | תניא [25] פרק ד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז באדר א תשע"ט 54:45
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14790 שיתוף הנפש לעולם העשיה מתבצעת ע"י המחשבה, הדעת והכוונה | פרשת כי תשא פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ט"ז באדר א תשע"ט 32:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14786 בירורים על חטא העגל | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ו באדר א תשע"ט 28:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14785 התורה נותנת חיים | מסכת אבות [64] פרק ו' משניות ו' - ז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ט"ו באדר א תשע"ט 26:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14787 מה משמעות הבגדים? | כללי כללי - הרב קשתיאל ט"ו באדר א תשע"ט 7:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14775 השליחות שביראת ה' | נתיב יראת ה' [6] פרק ד' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ד באדר א תשע"ט 50:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14776 ניעור הגאווה - המפתח להתקדמות האנושית | מידות ראיה [23] מידת הגאוה פס' א' - ח' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג באדר א תשע"ט 48:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14769 המשך נבואות ההתמוטטות והודאה עליהם | ספר ישעיהו [21] פרקים כד' - כה' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב באדר א תשע"ט 57:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14771 הנאמנות להלכה חייבת ללוות כל שאיפה ורצון | אורות ישראל ותחייתו [23] פס' יט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י באדר א תשע"ט 33:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14770 עליית השכל, הרגש והעשייה כולם לעולם האצילות מעלה את כל העולם | אורות הקודש [133] עמ' תקכג' פס' 'דרגות השתלשלות האצילית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י באדר א תשע"ט 44:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14763 הקשר בין ההנהגה למנורה, אהרון מנהיג אחראי על הנר | פרשת תצוה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט באדר א תשע"ט 33:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14764 מבנה הנפש האלוקית | תניא [24] פרק ג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באדר א תשע"ט 40:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14777 מסילת ישרים [19] מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באדר א תשע"ט 34:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14819 חוסר צניעות = טיפשות | כללי שיעורים נבחרים מתוך סדרות ח באדר א תשע"ט 51:15
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14761 חוסר צניעות = טיפשות | מסכת אבות [63] פרק ו' משנה ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח באדר א תשע"ט 51:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14758 יראת שמים - האוצר לעולם הבא | נתיב יראת ה' [5] פרקים ב' - ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז באדר א תשע"ט 50:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14759 הצריכה התרבותית שלנו יכולה להשפיע על התרבות של כולם | כללי כללי - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"ט 6:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14755 פגם הברית - פגיעה בראיה האידיאלית של העתיד | מידות ראיה [22] מידת הברית פס' ג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ו באדר א תשע"ט 53:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14747 נבואה על נפילתה של צור | ספר ישעיהו [20] פרקים כג' - כד' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באדר א תשע"ט 56:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14842 ‏‏מידות ראיה [26] - חסר מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד באדר א תשע"ט 00:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14748 מיקום הכח המדמה בחיי האומה | אורות ישראל ותחייתו [22] פס' יח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר א תשע"ט 41:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14749 תהליך התעלות העולם נוצר מהתשובה והכיסופים | אורות הקודש [132] עמ' תקכב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג באדר א תשע"ט 38:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14735 מהות הנפש הישראלית | תניא [23] פרק ב' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ב באדר א תשע"ט 40:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14721 תיאור בניית המשכן - תשקיף לבנייה הנפשית של האדם אל הקודש | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"ט 42:45
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14738 סידור הערכים במעגלים החברתיים | מסכת אבות [62] פרק ו' משנה ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] א באדר א תשע"ט 39:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14736 חשיבותה של הנשמה בעשייה שלנו | נתיב יראת ה' [4] נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ט 46:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14711 התמודדות עם פגם הברית | מידות ראיה [21] מידת הברית פס' א' - ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ט בשבט תשע"ט 44:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14707 נבואת ירושלים | ספר ישעיהו [19] פרק כב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ח בשבט תשע"ט 52:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14708 התרבות בימינו מלאה בדמיון וחוויה שמקורם בעבודת האלילים | אורות ישראל ותחייתו [21] פס' יז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ו בשבט תשע"ט 47:20
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14745 קבלת התורה בארץ | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ט 12:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14709 רק במבט של יראת שמים רואים את התקדמות העולם | אורות הקודש [131] עמ' תקכא' פס' 'ההתעלות התמידית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ו בשבט תשע"ט 45:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14700 גילוי סוד שתי הנפשות בישראל | תניא [22] פרק א' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בשבט תשע"ט 54:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14710 היה נקי באכילה ובדיבור | מסילת ישרים [18] פרק יא' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בשבט תשע"ט 45:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14702 התורה כברית בין ישראל לקב''ה | פרשת משפטים פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ה בשבט תשע"ט 31:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14712 דרכי קניין תורה - לשקוע ולא להתפזר | מסכת אבות [61] פרק ו' משניות ה' - ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ד בשבט תשע"ט 41:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14696 יראת שמים כעיקר הבריאה | נתיב יראת ה' [3] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ג בשבט תשע"ט 26:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14692 השבת האמונה לרוממותה | מידות ראיה [20] מידת האמונה פס' כט' - לג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ב בשבט תשע"ט 44:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14741 לבחור כל יום מחדש | כנס מדרשת דניאלי - אז מה את עושה שנה הבאה? [1] כללי - הרב קשתיאל כ"ב בשבט תשע"ט 28:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14689 נבואות על עתידם של האומות שהציקו לישראל | ספר ישעיהו [18] פרק כא' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"א בשבט תשע"ט 34:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14688 החשיבות של הקשר הישיר עם תלמידי חכמים | תניא [21] הקדמה לספר ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בשבט תשע"ט 19:55
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14690 התנועה התמידית בעולם מניעה את עולם החומר | אורות הקודש [130] עמ' תקיח' פס' 'התנועה הבלתי פוסקת' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ט בשבט תשע"ט 37:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14691 מטרת התרבות להוסיף קדושה בעולם | אורות ישראל ותחייתו [20] פס' טז' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ט בשבט תשע"ט 44:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14687 תשובה תחתונה שמובילה לעבודת ה' | תניא [20] אגרת התשובה - שיעור אחרון ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בשבט תשע"ט 25:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14725 מסילת ישרים - ספר קצר שברכתו אדירה | ערב מחזור ל' [1] כללי - הרב קשתיאל י"ח בשבט תשע"ט 16:30
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14682 איך קונים תורה? | מסכת אבות [60] פרק ו' משניות ד' - ה' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ז בשבט תשע"ט 43:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14673 הסכנה הגדולה שבהכנסת תרבות הטומאה לתוך הקודש על ידי הנצרות | אורות ישראל ותחייתו [19] פס' טו' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ב בשבט תשע"ט 43:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14674 רק המבט הנבואי מאפשר לראות את ההתחדשות התמידית | אורות הקודש [129] עמ' תקיז' פס' 'החידוש התמידי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ב בשבט תשע"ט 36:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14670 הזהירות הנצרכרת מהעריות | מסילת ישרים [17] 'בדרך קניין הנקיות' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א בשבט תשע"ט 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14672 'תשובה מאהבה והתבוננות חיובית כביטוי לתשובה עליונה' | תניא [19] אגרת התשובה פרקים י' - יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א בשבט תשע"ט 44:50
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14661 כבוד תורה גדול מלימוד תורה | מסכת אבות [59] פרק ו' משנה ב' - ג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י בשבט תשע"ט 43:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14663 יראת ה' היא המזון העיקרי של האדם | נתיב יראת ה' [2] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ט בשבט תשע"ט 56:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14653 הצורך להסביר ולחדש את מושגי האמונה | מידות ראיה [19] מידת האמונה פס' כז' - כח' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח בשבט תשע"ט 40:15
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר