שתי צורות לקרוא את הנבואה, הביטחון בה' כמרכז התחוללות הגאולה | ספר ישעיהו [12] פרקים יא' - יב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ד בכסלו תשע"ט

שתי צורות לקרוא את הנבואה, הביטחון בה' כמרכז התחוללות הגאולה | ספר ישעיהו [12] פרקים יא' - יב'

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ד בכסלו תשע"ט
תוצאות חיפוש עבור: הרב אליעזר קשתיאל
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14653 הצורך להסביר ולחדש את מושגי האמונה | מידות ראיה [19] מידת האמונה פס' כז' - כח' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ח בשבט תשע"ט 40:15
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14647 מהפכת מצרים | ספר ישעיהו [17] פרקים יט' - כ' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בשבט תשע"ט 55:35
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14646 בעלי רוח הקודש מקשיבים לקול ההתעלות התמידית בעולם | אורות הקודש [128] עמ' תקטו' פס' 'קשב התעלות העולם' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ה בשבט תשע"ט 51:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14641 הזהירות מהגזל | מסילת ישרים [16] 'בדרך קניית הזהירות' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בשבט תשע"ט 36:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14640 המעבר מהנהגת החסד למידת הדין מתגלה ע"י קרבן פסח | פרשת בא פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד ד בשבט תשע"ט 40:00
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14632 המעלות בקניין תורה לשמה | מסכת אבות [58] פרק ו' משנה א' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ג בשבט תשע"ט 52:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14633 היראה עוטפת את החכמה מלפנים ומאחור | נתיב יראת ה' [1] פרק א' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ב בשבט תשע"ט 44:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14623 אי המפגש בין האמונה והרציונליזם | מידות ראיה [18] מידת האמונה פס' כב' - כו' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] א בשבט תשע"ט 53:40
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 14625 ראש חדש שבט | כללי חגים - הרב קשתיאל א בשבט תשע"ט 11:50
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14624 עונש וגאולה לאשור וישראל | ספר ישעיהו [16] פרקים יז' - יח' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ט בטבת תשע"ט 41:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14616 החבירה לנועם העתיד מביא אושר ושלום | אורות הקודש [127] עמ' תקח' פס' 'המצב והאושר' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ז בטבת תשע"ט 39:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14617 הצדיקים רואים את הנהגת ה' בכל חלקי המציאות | אורות ישראל ותחייתו [17] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ז בטבת תשע"ט 48:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14614 "סתירת זקנים בניין" - עקירת התפיסה המצרית | פרשת וארא פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"ו בטבת תשע"ט 46:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14615 נקיות - לראות בהיר יותר | מסילת ישרים [15] מידת הנקיות מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בטבת תשע"ט 29:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14618 תיקון המחשבות - קירוב הגאולה | תניא [17] איגרת התשובה פרק ז' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ו בטבת תשע"ט 49:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14612 ההעמקה והעמל בתורה מהפכים את האדם | מסכת אבות [57] פרק ה' משנה כב' - ג' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ה בטבת תשע"ט 1:00:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14605 ה'אני' האמיתי והתמכרות לתשובה | נתיב התשובה [16] פרקי ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ד בטבת תשע"ט 54:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14596 השעשוע האמיתי - השייכות לאידיאלים | מידות ראיה [17] מידת האמונה פס' כא' - כב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ג בטבת תשע"ט 45:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14599 העונג והאהבה בעולם הזה הם אור קטן מהעולם הבא | אורות הקודש [126] עמ' תקז' פס' 'העונג העליון' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ בטבת תשע"ט 39:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14598 זריזות זה עמל וביטחון בה' | מסילת ישרים [14] ביאור מפסידי הזריזות מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ בטבת תשע"ט 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14591 כדי להבין את המציאות באמת נדרשים כבוד ויראה | אורות ישראל ותחייתו [16] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ בטבת תשע"ט 58:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14585 ההתמודדות עם הגלות ע"י הכוח הנשי | פרשת שמות פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י"ט בטבת תשע"ט 38:00
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14595 סוד גלות השכינה | תניא [16] איגרת התשובה פרק ו' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ט בטבת תשע"ט 53:20
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14597 שלבי התפתחות האדם על פי גילו | מסכת אבות [56] פרק ה' משנה כא' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"ח בטבת תשע"ט 44:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14571 ההשתקעות בעבירה מקשה על התשוב | נתיב התשובה [15] פרקי ח' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ז בטבת תשע"ט 51:05
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14567 הכפירה והיכולת לחטוא גורמת לטהרת האמונה | מידות ראיה [15] מידת האמונה פס' טו' - יח' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תשע"ט 22:40
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14568 השורש של העדר האמונה | מידות ראיה [16] מידת האמונה פס' יט' - כ' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט"ז בטבת תשע"ט 40:30
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14570 נבואה על מפלת נבוכנצר | ספר ישעיהו [14] פרק יד' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בטבת תשע"ט 47:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14590 אורות ישראל ותחייתו [15] פס' יג' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ג בטבת תשע"ט 34:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14572 הזריזות - השיטה, הדרך והמטרה, ומה תפקיד יסורי המצפון? | מסילת ישרים [13] מידת הזריזות מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ג בטבת תשע"ט 40:15
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14569 השמחה בעמידה לפני ה' | אורות הקודש [125] עמ' תקו' פס' 'השמחה המקורית' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל י"ג בטבת תשע"ט 46:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14579 שם הויה בנשמת האדם | תניא [15] איגרת התשובה פרק ד' - ה' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ב בטבת תשע"ט 48:10
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14564 תפקיד השכחה, משמעות הזיכרון ופעולת ההשגחה האלוקית | פרשת ויחי פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל י"ב בטבת תשע"ט 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14560 עז פנים לגיהנום ובושת פנים לגם עדן | מסכת אבות [55] פרק ה' משנה כ' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] י"א בטבת תשע"ט 54:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14551 פריסת הענוש לתשלומים, וצירוף פושעים לתענית | נתיב התשובה [14] פרקים ו' - ז' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י בטבת תשע"ט 56:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14547 ההסרת הקליפות מהאמונה | מידות ראיה [14] אמונה פס' יב' - יז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט בטבת תשע"ט 51:10
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14541 מרומם ומשפיל גאים | ספר ישעיהו [13] פרק יג' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ז בטבת תשע"ט 46:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14544 הרע מכין כלים שהטוב יתפשט בהם | אורות הקודש [124] עמ' תקה' פס' 'הנועם הכללי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ו בטבת תשע"ט 29:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14543 חשיבות לימוד תנ''ך | אורות ישראל ותחייתו [14] פס' יב' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ו בטבת תשע"ט 32:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14542 הקשר הפנימי בין הקב''ה לאדם | תניא [14] איגרת התשובה פרק ג' - ד' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ה בטבת תשע"ט 39:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14539 חזרת שלטון מלכות יהודה | פרשת ויגש פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ה בטבת תשע"ט 30:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14525 תלמידי אברהם אבינו מול תלמידי בלעם הרשע | מסכת אבות [54] פרק ה' משנה יט' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ד בטבת תשע"ט 32:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14526 תשובת הרבים - יג' מידות הרחמים | נתיב התשובה [13] פרק ו' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ג בטבת תשע"ט 52:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14531 מהו יופי ומה תכליתו? | כללי כללי - הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ט 7:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14524 מחלוקת לשם שמיים | מסכת אבות [53] פרק ה' משניות יז' - יח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ז בכסלו תשע"ט 43:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14540 נתיב התשובה [12] פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל כ"ז בכסלו תשע"ט 58:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14566 מידות ראיה [13] - חסר מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"ה בכסלו תשע"ט 00:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14514 שתי צורות לקרוא את הנבואה, הביטחון בה' כמרכז התחוללות הגאולה | ספר ישעיהו [12] פרקים יא' - יב' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ד בכסלו תשע"ט 51:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14516 המבט העתידי שגורם טהרה ואושר בחיי ההווה | אורות הקודש [123] עמ' תקג' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל כ"ב בכסלו תשע"ט 35:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14515 העולם הזה מתחייה מהעולם הבא | אורות ישראל ותחייתו [13] פס' יא' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] כ"ב בכסלו תשע"ט 45:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14510 אותיות, תיבות ופעולת התענית | תניא [13] שער הייחוד והאמונה פרק יב' - איגרת התשובה פרק א' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ"א בכסלו תשע"ט 47:00
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14513 יוסף - המתווך המופלא בין האמת הגדולה ובין החיים | פרשת וישב פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל כ"א בכסלו תשע"ט 37:20
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14503 ארבע מדרגות בסיטואציות שונות בחיים | מסכת אבות [52] פרק ה' משניות יג' - טז' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ בכסלו תשע"ט 50:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14517 לוודא שהעצלות לא מנחה אותנו | מסילת ישרים [12] פרק ו' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] כ בכסלו תשע"ט 36:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14502 חשיבות הבושה והוידוי, מעוות יוכל לתקון | נתיב התשובה [11] פרק ה' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ט בכסלו תשע"ט 43:50
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14505 ההתלהבות הטבעית והדרכת האמונה | מידות ראיה [12] אמונה פס' ו' - ז' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ח בכסלו תשע"ט 56:30
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14501 הקיצוניות מאפשרת את הסובלנות | כללי כללי - הרב קשתיאל י"ח בכסלו תשע"ט 42:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14494 זלזול הצבא האשורי בירושלים ותושביה | ספר ישעיהו [11] פרקים י' - יא' פס ג' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י"ז בכסלו תשע"ט 55:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14496 הצדיק שואב את כוחות מהעתיד ופועל טוב וחסד | אורות הקודש [122] עמ' תקב' פס' 'צפית הטוב העתידי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ט"ו בכסלו תשע"ט 30:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14495 נצחון הנצרות הוותרנית - הרצון לתקן את הכל | אורות ישראל ותחייתו [12] פס' י' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ט"ו בכסלו תשע"ט 40:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14504 קשרים וחיבורים בין הכל | תניא [12] שער הייחוד והאמונה פרק י' - יא' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"ד בכסלו תשע"ט 56:05
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14477 לשוב אל עצמך | נתיב התשובה [10] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל י"ב בכסלו תשע"ט 52:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14476 האמונה מתחילה באמון בעצמך | מידות ראיה [11] אמונה פס' ה' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] י"א בכסלו תשע"ט 56:00
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14464 גאוות סנחריב | ספר ישעיהו [10] פרק י' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] י בכסלו תשע"ט 45:45
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14465 המלחמה בנצרות על ידי האמונה בשלטון ה' צבאות | אורות ישראל ותחייתו [11] פס' ט' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ח בכסלו תשע"ט 57:30
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14466 הפעולה של הציפיה לטוב העתידי המוסיפה טוב גם בהווה | אורות הקודש [121] עמ' תקא' פס' 'צפית הטוב העתידי' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ח בכסלו תשע"ט 30:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14478 לעמוד על העקרונות מול החברה | מסילת ישרים [11] פרק ה' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז בכסלו תשע"ט 41:10
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14462 פגישת האדם עם החכמה | תניא [11] שער הייחוד והאמונה פרק ח' - י' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ז בכסלו תשע"ט 1:03:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14451 'החמרה הלכתית' או 'גישה חינוכית' - שמירה על גדרי הצניעות לאור שבת ארגון | כללי כללי - הרב קשתיאל ו בכסלו תשע"ט 24:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14452 שותפות בבניין העולם | מסכת אבות [51] פרק ה' משנה י' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ו בכסלו תשע"ט 29:45
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14453 מה בין צדיק גמור לבעל תשובה | נתיב התשובה [9] פרק ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ה בכסלו תשע"ט 42:00
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14435 אמונה - מיזוג של יראה ואהבה | מידות ראיה [10] אמונה פס' ב' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ד בכסלו תשע"ט 47:25
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14438 התורה פועלת באדם | מסילת ישרים [10] פרק ה' מסילת ישרים - הרב קשתיאל [תשע"ט] ג בכסלו תשע"ט 39:40
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14434 מפלת סנחריב ומכה לישראל | ספר ישעיהו [9] פרק ט' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג בכסלו תשע"ט 29:36
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14436 הזהירות מהדילוג על הווה | אורות הקודש [120] עמ' תצט' פס' 'העתיד המאושר הרחוק' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל א בכסלו תשע"ט 44:46
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14437 הקב''ה הוא מקור הקודש והחול יחד | אורות ישראל ותחייתו [10] פס' ח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] א בכסלו תשע"ט 32:50
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14430 אנחנו לא מבינים כלום! | תניא [10] שער הייחוד והאמונה פרק ח' - י' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ל בחשוון תשע"ט 36:55
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14429 לא כל כך מהר זורקים את הקליפות | פרשת תולדות פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ל בחשוון תשע"ט 42:35
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14424 מכירת הבכורה - מה אנחנו רוצים? אוכל או חלום | כללי, על פי פרשת תולדות פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל כ"ט בחשוון תשע"ט 16:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14423 תרומות ומעשרות - רעב וחלומות אל הקודש | מסכת אבות [50] פרק ה' משנה ח' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] כ"ט בחשוון תשע"ט 45:55
12345678910...
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
משפחה