הנשיאים כמבטאים את היוזמה | פרשת נשא

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט באייר תשע"א

הנשיאים כמבטאים את היוזמה | פרשת נשא

הרב אליעזר קשתיאל

כ"ט באייר תשע"א
שיעורים מומלצים:
נושאשם הרבIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14721 תיאור בניית המשכן - תשקיף לבנייה הנפשית של האדם אל הקודש | פרשת תרומה פרשת שבוע ע"פ הרמ"ד ואלי - הרב קשתיאל ב באדר א תשע"ט 42:45
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14720 לחנך את עצמנו להתגברות ועמל | פרשת תרומה וחודש אדר פרשת שבוע ע"פ ר' צדוק - הרב אוהד א באדר א תשע"ט 57:20
אמונה הרב אופיר וולס 53 14722 מה המעלה הכי גדולה של הצדקה ומדוע? | כללי כללי - הרב אופיר כ"ח בשבט תשע"ט 6:40
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14680 זהירות בדרך הכלל והפרט | מסילת ישרים [15] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ט"ו בשבט תשע"ט 37:30
הלכה הרב אופיר וולס 53 14675 טלטול שולחן שעליו נרות בשבת | הלכות שבת [84] סימן רעז' סע' ג' - ה' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר י"א בשבט תשע"ט 30:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 11818 חן ויופי - שקר או אמת | אור לנתיבתי [81] מאמר ''התבטאות ויראת שמים'' עמ' קמג' אור לנתיבתי - הרב קשתיאל [תשע'ו] כ"א בחשוון תשע"ז 33:50
מוסר הרב אוהד תירוש 12 8418 יחסי ההורים והילדים כגורם המשפיע על הזוגיות וההתפתחות הרוחנית של האדם | יחסי הורים וילדים [1] יחסי הורים וילדים - הרב אוהד ג בחשוון תשע"ה 43:55
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 7478 תרבות צריכת התרבות- המחויבות של צרכני התרבות [מתוך שיעור אורות] | שיעור כללי כללי - הרב קשתיאל ל בשבט תשע"ד 32:20
שבת ומועדים הרב אליעזר קשתיאל 15 1312 היחס בין אדר א' לאדר ב' חודשים - הרב קשתיאל כ"ט בניסן תשס"ג 1:06 ש'
שיעורים אחרונים:
נושאשם הרבRabiIDIDשם השיעור סידרהתאריךאורך הורדה
פרשיות השבוע הרב אוהד תירוש 12 14762 היפוך הזדונות לזכויות | פרשת תצוה פרשת שבוע - הרב אוהד ט באדר א תשע"ט 59:30
פרשיות השבוע הרב אליעזר קשתיאל 15 14763 הקשר בין ההנהגה למנורה, אהרון מנהיג אחראי על הנר | פרשת תצוה פרשת שבוע (בוגר"צ) - הרב קשתיאל ט באדר א תשע"ט 33:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14764 מבנה הנפש האלוקית | תניא [24] פרק ג' ספר התניא - הרב קשתיאל [תשע"ט] ט באדר א תשע"ט 40:30
תנ"ך הרב יוסף קלנר 23 14768 'ויכולו השמים והארץ וכל צבאם' - ענין הנפש אל ה' | חומש [18] פרשת בראשית חומש - הרב קלנר [תשע'ט] ח באדר א תשע"ט 40:10
מוסר הרב אליעזר קשתיאל 15 14761 חוסר צניעות = טיפשות | מסכת אבות [63] פרק ו' משנה ו' מסכת אבות - הרב קשתיאל [תשע"ז] ח באדר א תשע"ט 51:15
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14765 שחרור האמונה הנמוכה ושימור הנטיה לעצם האלוקי | זרעונים [20] 'יסורים ממרקים' עמ' קכו' זרעונים - הרב קלנר [תשע"ט] ח באדר א תשע"ט 1:06:25
כתבי הראי"ה הרב יוסף קלנר 23 14766 הגבלת המציאות רק למה שאנו רואים בעינינו - זהו שיגעון | דעת אלוקים [19] דעת אלוקים - הרב קלנר [תשע"ח] ז באדר א תשע"ט 1:01:15
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14758 יראת שמים - האוצר לעולם הבא | נתיב יראת ה' [5] פרקים ב' - ג' נתיבות עולם [תשע"ח] | הרב קשתיאל ז באדר א תשע"ט 50:05
אמונה הרב יוסף קלנר 23 14767 ריבוי הדברים במציאות | כוזרי [60] מאמר רביעי סע' כה' כוזרי - הרב קלנר [תשע''ז] ז באדר א תשע"ט 56:40
אמונה הרב אליעזר קשתיאל 15 14759 הצריכה התרבותית שלנו יכולה להשפיע על התרבות של כולם | כללי כללי - הרב קשתיאל ו באדר א תשע"ט 6:45
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14760 כבוד האדם כטריגר להתקדמות רוחנית | מסילת ישרים [18] פרק ד' מסילת ישרים - הרב אוהד [תשע"ט] ו באדר א תשע"ט 47:00
הלכה הרב אופיר וולס 53 14757 סיבת קריאת מפטיר בשבת | הלכות שבת [90] סימן רפב' סע' ה' - סימן רפד' סע' א' משנה ברורה על הסדר - הרב אופיר ו באדר א תשע"ט 29:10
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14755 פגם הברית - פגיעה בראיה האידיאלית של העתיד | מידות ראיה [22] מידת הברית פס' ג' מידות הראי"ה - הרב קשתיאל [תשע"ט] ו באדר א תשע"ט 53:30
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14750 מכת חושך ומכת בכורות ומטרת עשר המכות | גבורות ה' [119] פרק לד' גבורות ה' - הרב אוהד ה באדר א תשע"ט 42:45
תנ"ך הרב אליעזר קשתיאל 15 14747 נבואה על נפילתה של צור | ספר ישעיהו [20] פרקים כג' - כד' ספר ישעיהו - הרב קשתיאל [תשע"ח] ה באדר א תשע"ט 56:05
פרשיות השבוע הרב פנחס עציון 58 14752 איך מחנכים לראש הגדול? | פרשת תרומה פרשת שבוע לחיילים | הרב פנחס ג באדר א תשע"ט 26:20
פרשיות השבוע הרב אלי סדן 14 14753 'ושכנתי בתוכם'- המהות והתכלית של עם ישראל | פרשת תרומה פרשת שבוע - הרב אלי ג באדר א תשע"ט 7:20
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14748 מיקום הכח המדמה בחיי האומה | אורות ישראל ותחייתו [22] פס' יח' אורות - הרב קשתיאל [תשע"ח] ג באדר א תשע"ט 41:25
כתבי הראי"ה הרב אליעזר קשתיאל 15 14749 תהליך התעלות העולם נוצר מהתשובה והכיסופים | אורות הקודש [132] עמ' תקכב' אורות הקודש ב' - הרב קשתיאל ג באדר א תשע"ט 38:20
אמונה הרב אוהד תירוש 12 14751 התגברות וחינוך להתגברות | כללי כללי - הרב אוהד ב באדר א תשע"ט 4:25
הרב אלי סדן (נולד בד' באייר ה'תש"ח, 14 במאי 1948) הוא מייסד וראש מכינה קדם צבאית בני דוד, המכינה הקדם צבאית הראשונה בישראל. נולד בתל אביב. למד בבית הספר התיכון "צייטלין" והיה חבר בתנועת "בני עקיבא". התגייס לצנחנים ובמהלך השירות שירת במשך שנה כקומונר בסניף "בני עקיבא" ת"א צפון, וכן למד בישיבת כרם ביבנה. בתום השירות החל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית, אך לאחר שנה פרש מתוכנית הלימודים ועבר ללמוד בישיבת "מרכז הרב" בראשותו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. למד בישיבה כ-13 שנים, בהן למד אצל הרצי"ה קוק, והרב צבי ישראל טאו והפך לאחד מתלמידיו הבולטים. במהלך לימודיו התבקש הרב סדן על ידי הרב צבי יהודה קוק לסייע בהקמת המושב "קשת" ברמת הגולן‏, וכן בהקמת גרעין תורני באילת. יחד עם הרב טאו, שימש כשליח הרצי"ה בנושא שחרור "אסירי ציון", ובהם נתן שרנסקי. הוא קיים מספר מפגשים עם אנשי ממשל בארצות הברית למען שחרורו של שרנסקי. בשנת 1988, הקים יחד עם הרב יגאל לוינשטיין את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד" ביישוב עלי שבשומרון, שמטרתה להכין בחורים דתיים לשירות מלא בצה"ל, תוך עידודם לשירות מקסימלי ביחידות לוחמות וכקצינים. מסלול זה לא היה קיים לפני כן בישיבות ההסדר. הרב סדן הגה גם את הרעיון להקים מכינה קדם צבאית חילונית. מכינה ראשונה מסוג זה, "נחשון", הוקמה בשנת 1997. קצינים דתיים רבים בצה"ל הם בוגרי המכינה "בני דוד" ורואים ברב סדן את רבם. הוא דוגל בקו "ממלכתי" כלפי מדינת ישראל, בעקבות השקפותיו של רבו, הרב צבי טאו. הרב אלי סדן נשוי לוורדינה הלוי ולהם 12 ילדים. אחיו הוא רמי סדן, פרסומאי ויועץ תקשורתי. בנו הבכור, הרב יהודה, משמש כראש הישיבה הגבוהה של מוסדות בני דוד בעלי. גיסיו הם פרופ' יונתן הלוי, מנהל המרכז הרפואי שערי צדק והרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקוה.
456
select
אמונה
כללי
מהר"ל
שו"ת הרב קלנר
הלכה
הלכות הסעודה
פרשיות השבוע
שבת ומועדים
תפילות ראש השנה - ניגונים
תנ"ך
הרצאות חול
הרצאות חול
מוסר
שמירת הלשון - מוסר
כתבי הראי"ה
בנין כוחות הנפש